Farkasné Gondos Krisztina, Dr. Futó Gábor

Társadalombiztosítás 2021

Teljes ár: 9 900 Ft

Webshop ár: 9 405 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

Járulékok, Nyilvántartás, Adatszolgáltatás, Nyugdíj, Szocho, Pénzbeli ellátások, Családtámogatás

2020. július 1-jén lépett hatályba az új társadalombiztosítási törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény [Tbj. (új)]. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a régi, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet [Tbj. (régi)].
2020. július 1-jével tehát a társadalombiztosítási szabályok több tekintetben is érdemben megváltoztak. Ezeket, valamint a 2021. január 1-jén életbe lépett újdonságokat (pl. családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény) is ismertetjük kiadványunkban.
A szakkönyv első, nagyobb terjedelmű része a biztosítási kötelezettséggel, a biztosítottak járulékfizetésével, az ehhez kapcsolódó bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel foglalkozik, és bemutatja a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályokat, valamint az ezzel szemben érvényesíthető egyes adókedvezményeket.
A kiadvány második része a pénzbeli ellátásokat és a családtámogatási ellátásokat tárgyalja. 2020. január 1-jétől kezdve az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai a következők: csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj és táppénz.

 

Tartalom:

 

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA

Biztosítottak

Foglalkoztatott személyek

 • Önálló vállalkozók (egyéni és társas vállalkozók)

Egyéb kategória

2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)

Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított

Szövetkezet tagja

Szakmunkástanulók

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Megbízási, vállalkozási jogviszony

Választott tisztségviselők

Biztosítás időtartama

Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok

Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)

Egyéni és társas vállalkozók biztosítása

Egyéni vállalkozók biztosítása

Társas vállalkozók biztosítása

Főállású kisadózók

Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)

Egyéb címen biztosított személyek

Álláskeresési támogatásban részesülő személyek

Egyházi személyek

Biztosított mezőgazdasági őstermelők

Köztársasági elnök házastársa

3. Biztosítás szünetelése

4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

A biztosítás nem terjed ki

A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

 

II. FEJEZET: BELFÖLDI - KÜLFÖLDI - HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

1. Külföldi–belföldi illetőség

A belföldinek minősülő személy meghatározása

A belföldiséget igazoló okmányok

2. Harmadik állam polgára

 

III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Egyes járulékfajták

Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék

Tíz százalékos nyugdíjjárulék

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Táppénz-hozzájárulás

Szociális hozzájárulási adó

2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében

Járulékalapot nem képező jövedelmek

Nem forintban keletkezett járulékalap

A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések

A járulékkülönbözet elszámolása

Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok

Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

Egyéni vállalkozók és társas vállalkozók járulékfizetési rendszere

Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

Többes vállalkozói jogviszony

Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége

Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete

Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése

Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

 

IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

 

V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

1. Megállapodás kötése nyugdíjra

Évvásárlás

Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál

 • Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére
 • Megállapodás kötésére illetékes szerv

Járulék-visszafizetés

2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

Egészségi állapotfelmérés

 • Az érintett személyek

3. A megállapodás közös szabályai

 

VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek

Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

Egy sokat vitatott új szabály (hat havi járuléktartozás)

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

 

VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

 

VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

1. Harmadik állam és polgára

2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

Közösségi jog

A koordináció alapelvei

Joghatóság

Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése

Biztosítás a lakóhely szerinti államban

Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint

 • Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban
 • A1 igazolás igénylése
 • Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása
 • Kiküldetés

Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól

 • A munkavállaló és az önálló vállalkozó meghatározása
 • Alkalmazandó jog meghatározásához szükséges adatszolgáltatás és nyilatkozattétel
 • Állami foglalkoztatottak

 

MÁSODIK RÉSZ: A SZOCIÁLIS HOZZÁRULÁSI ADÓ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI

1. A szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezések [2018. évi LII. törvény]

 • Adófizetési kötelezettség – az adó alapja
 • Adó mértéke és fizetendő összege
 • Adófizetésre kötelezett személy
 • Adóra vonatkozó közös szabályok
 • Adófizetés alóli mentesülés esetei
 • Egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja
 • Mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja
 • Adóalap megállapításának különös szabályai
 • Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

2. Adóval szemben érvényesíthető kedvezmények

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
 • Adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

3. Eljárási és egyéb szabályok

 

HARMADIK RÉSZ: A MINIMÁLBÉR ANOMÁLIÁI

1. A társadalombiztosítási törvény minimálbér hivatkozásai 

2. A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény minimálbér hivatkozásai

 

NEGYEDIK RÉSZ: PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. TÁPPÉNZ (GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ)

 • A pénzbeli ellátások összegének kiszámítása
 • A táppénz naptári napi alapjának meghatározása

3. CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ

4. ÖRÖKBEFOGADÓI DÍJ

5. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ

 • „Diplomás” gyermekgondozási díj

6. BALESETI TÁPPÉNZ

7. NÉHÁNY FONTOS ELJÁRÁSI SZABÁLY

 • Az okmányok használata
 • Az igénybejelentéssel, igényérvényesítéssel kapcsolatos szabályok, ha a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem mûködik
 • A jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

8. UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

 • Orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén
 • Orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén
 • Gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén
 • Szűrővizsgálat igénybevétele esetén
 • Az utazási költség megtéríthető
 • Az utazási költségtérítés igénylése

 

ÖTÖDIK RÉSZ: CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK

1. TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

2. CSALÁDI PÓTLÉK

 • Nevelési ellátás
 • Iskoláztatási támogatás
 • Mitől függ a családi pótlék összege?
 • A családi pótlék folyósításának szabályai
 • A családi pótlék iránti kérelem benyújtása

3. GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS (GYES)

 • Jogosultság
 • Gyermekgondozást segítő ellátás mellett végezhető keresőtevékenység
 • Bejelentési kötelezettség
 • A gyermekgondozást segítő ellátás összege
 • A gyes együttfolyósításának szabályai
 • A gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelem

4. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

 • Jogosultság
 • A gyermeknevelési támogatás összege
 • A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

5. ANYASÁGI TÁMOGATÁS

 • Jogosultság
 • Az anyasági támogatás összege
 • Az anyasági támogatás iránti kérelem
 • Családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtása
 • Jogorvoslat 

MELLÉKLETEK (23 darab melléklet)

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

324 oldal

2021

B/5

ragasztókötött

9786155085871

Kapcsolódó kiadványok