Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Elállási tájékoztató

Elállási jogról szóló tájékoztató
 

A jelen Elállási jogról szóló tájékoztató a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. és a Saldo Zrt. által a www.saldokiado.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (”Webáruház”) igénybe vevő, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az ügyfelet (a továbbiakban: ”Ügyfél”)  megillető elállási jog gyakorlásának szabályait tartalmazza. 

Elállási jog    
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő

  • ha Ön egy terméket vásárol, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi,
  • ha Ön több terméket vásárol, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi,
  • ha Ön több tételből vagy darabból álló terméket (több kötetes terméket) vásárol, akkor amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.


Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a Saldo Zrt. levelezési címére (1394 Bp. 62. Pf.: 397.) vagy e-mailen a ker@saldo.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Kitöltheti a www.saldokiado.hu oldalról letöltött elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha emellett dönt, az elállás megérkezését követően megvizsgáljuk a terméket és haladéktalanul visszaigazolást küldünk Önnek.  
Ön határidőben gyakorolja elállási/ jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § alapján Ön a jogszabályban meghatározott esetekben nem  gyakorolhatja elállási jogát. Ezek közül a www. saldokiado.hu oldalon nyújtott termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban két esetre hívjuk fel a figyelmét:
Ön nem gyakorolhatja elállási jogát,

  • a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást már felbontotta;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Mivel Ön a szerződés alapján terméket vett át, ezért

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül levelezési címünkre (1394 Bp. 62. Pf.: 397.) visszaküldeni vagy a Saldo Zrt. székhelyén (1135 Budapest, Mór utca 2-4.) található könyvesboltban személyesen átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

Saldo Zrt.
 

Elállási Nyilatkozat minta (letölthető PDF)