Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Polgári eljárásjog I.

Ár:
5.990 Ft
Elérhetőség: Jelenleg nem rendelhető
Várható szállítási díj: 1.100 Ft
Ajánljuk a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is
Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Tartalom és kiadási információk

Az új polgári perrendtartási kódex 2018. január 1-jén lépett hatályba, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt év elteltével váltotta fel az 1952. évi III. törvényt. Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni.

Jelen tankönyv elsősorban számukra készült: a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik.

A tartalomból:

 

I. A polgári eljárásjog alapfogalmai

1. Az igazságszolgáltatási tevékenység differenciáltsága; a polgári bíráskodás hatóköre

2. A polgári ügyek

3. A polgári eljárás típusai

4. A polgári eljárásjog főbb forrásai

5. A magyar polgári eljárásjog történetének főbb csomópontjai

 

II. A polgári perjog alapelvei

1. Az alapelvek szerepe, osztályozása

2. A Pp. alapelvi fejezetének rendező elvei

3. A Pp. hatálya és a kérelemre történő eljárás elve

4. A rendelkezési elv

5. A perkoncentráció elve

6. A felek eljárástámogatási kötelezettsége

7. A felek peranyag-szolgáltatásának elve

8. A felek igazmondási kötelezettsége

9. A jóhiszeműség elve

10. A bíróság közrehatási tevékenységének jellemzői

 

III. A polgári perben eljáró bíróságok, a bíróság összetétele és a bírák kizárása

1. A polgári perben eljáró bíróságok

2. A bíróságok összetétele

3. A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző

4. A bírák kizárása

 

IV. Joghatóság, hatáskör, illetékesség

1. Joghatóság

2. Hatáskör

3. A pertárgy értéke

4. Illetékesség

5. Az eljáró bíróság kijelölése

 

V. A felek és más perbeli személyek

1. A peres felek

2. Törvényes képviselet

3. A perképesség vizsgálata

4. Pertársaság

5. Beavatkozás a perbe

6. Változások a felek személyében

7. Támogató részvétele a polgári perben

8. Az ügyész részvétele a perben

9. A tolmács és a fordító részvétele a perben

 

VI. Képviselet

1. A perbeli képviselet lényege

2. A meghatalmazotti (ügyeletei) képviselet

3. Az általános meghatalmazás

4. Kötelező jogi képviselet

5. Az ügygondnok

 

VII. Költségek és költségkedvezmények

1. A polgári perek költségvonzatáról általában

2. A perköltség fogalma

3. A perköltség elemei

4. A költségek előlegezése és viselése

5. A költségkedvezmények

6. Perköltség-biztosíték

 

VIII. Az ideiglenes intézkedés

1. Az ideiglenes intézkedés fogalma és funkciója, elhatárolása más jogintézményektől

2. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének feltételei

3. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztése

4. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem elbírálása

5. Az ideiglenes intézkedés hatálya

6. Az ideiglenes intézkedés elrendelésének speciális esetei a Pp.-ben

7. Ideiglenes intézkedés a válaszottbírósági eljárásban

 

IX. Egyéb általános szabályok

1. Bevezetés az egyéb általános szabályokhoz

2. A bíróság általános intézkedési és tájékoztatási kötelezettsége

3. Nyelvhasználat az eljárás során

4. Beadványok

5. Hiánypótlás

6. Elkülönítés és egyesítés

7. Idézés

8. Kézbesítés

9. Végrehajtói kézbesítés

10. Kézbesítési megbízott

11. Hirdetményi kézbesítés

12. Határidők

13. A mulasztás és annak igazolása

14. A felek meghallgatása tárgyaláson kívül

15. Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen

17. A jegyzőkönyv

18. Iratmegtekintés, másolatkészítés, személyes adatok kezelése

19. Titokvédelem

20. Anonimizált iratmásolat kiadása

21. Elveszett (megsemmisült) iratok pótlása

22. Pénzbírság

 

X. Az eljárás nyugvása

1. Az eljárás félbeszakadása

2. Az eljárás szünetelése

3. Az eljárás és a végrehajtás felfüggesztése

4. Az Európai Unió Bírósága, az Alkotmánybíróság és a Kúria eljárásnak kezdeményezése

 

XI. Az elsőfokú eljárás

1. A per megindítása

2. A keresetlevél megvizsgálása

3. áttétel

4. A keresetlevél visszautasítása

5. A kereset közlése az alperessel; a perindítás joghatásainak beállása

6. Az alperes írásbeli ellenkérelme

7. A perfelvételi szak

8. Az érdemi tárgyalási szak

9. A perfelvételi és az érdemi tárgyalási szakban alkalmazandó közös rendelkezések

10. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perben a jogi képviselő nélkül eljáró félre alkalmazandó különös szabályok

11. A fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek

 

XII. A bizonyítás

1. A bizonyításról elöljáróban

2. A bizonyítás általános szabályai

3. A bizonyítás módjai és eszközei

4. A jogsértő bizonyítási eszközök

5. A más eljárásban felvett bizonyítás eredményének felhasználása

6. A közreműködők és a velük szemben alkalmazható kényszerítő eszközök

7. A bizonyítási eljárás általános szabályai

8. A tanúbizonyítás

9. A szakértői bizonyítás

10. Az okirati bizonyítás

11. A szemle

12. Az előzetes bizonyítás

 

XIII. Határozatok

1. A bírósági határozatok fogalma, jellege

2. A bírósági határozatok osztályozása

3. Az érdemi döntés korlátai

4. A bírósági határozatok meghozatala

5. A határozatok közlése

6. Teljesítési határidő

7. Az ítélet

8. A bírósági meghagyás tartalma

9. A végzés tartalma

10. A határozatok orvoslása – kiegészítés, kijavítás, kiigazítás

11. A bírósági határozatokhoz fűződő joghatások

12. Előzetes végrehajthatóság

 

A kötet a Pp. „Határozatok” című ötödik Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész. A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek, akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezés „keletkezéstörténetét”, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.

Kiadás éve 2017
Méret B/5
Oldalszám 367
Kötés típusa ragasztókötött

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!