Orosz Péter

Munkaerő-gazdálkodás

Teljes ár: 10 395 Ft

Webshop ár: 9 875 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

Oktatási segédlet az alábbi OKJ-s képzések komplex szakmai vizsgájának 10154-16 Munkaerő-gazdálkodás moduljához a szóbeli vizsgatételek alapján:

51 344 01 Bérügyintéző

51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző

52 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

Ismeretszint-ellenőrző feladatsor megoldókulccsal!

 

Tartalom:

 

1. BIZTOSÍTÁST EREDMÉNYEZŐ (NEM EREDMÉNYEZŐ) JOGVISZONYOK, A LEGÁLIS MUNKAVÉGZÉS LEHETSÉGES ESETEI

–  Biztosítást eredményező jogviszonyok

–  A vállalkozási szerződés

–  A megbízási szerződés 

–  Az egyéni vállalkozó

–  Az egyéni cég

–  A kisadózó vállalkozások tételes adója alapján adózó vállalkozó (kata jogállás)

–  Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alapján adózó vállalkozó

–  A munkaviszony és a vállalkozás elkülönítése

–  Néhány közszolgálati jogviszony

–  A köztisztviselői jogviszony

–  Az állami projektértékelő jogviszony 

–  Kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony 

–  A honvédség hivatásos, szerződéses állományába tartozók és a honvédelmi alkalmazottak 

–  A rendvédelmi szerveknél szolgálatot teljesítők és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

–  A közalkalmazotti jogviszony

–  A nevelőszülői jogviszony

–  A szövetkezeti tagsági viszony

–  A közfoglalkoztatási jogviszony

–  A mezőgazdasági őstermelő

–  A tanulószerződés

–  Biztosítást nem eredményező viszonyok

–  A háztartási munka

–  Az egyszerűsített foglalkoztatás

–  Hallgatói munkaszerződés

–  Iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti jogviszony

–  Iskolaszövetkezet

–  A szociális szövetkezet

–  Közérdekű nyugdíjas szövetkezet

2. A MUNKAVISZONY ÉS A MUNKASZERZŐDÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN

–  Általános rendelkezések (Mt. 2. §–13. §)

–  A törvény hatálya

–  Általános magatartási követelmények

–  Jóhiszeműség és tisztességes joggyakorlás

–  A joggal való visszaélés tilalma

–  A személyiségi jogok védelme 

–  A sérelemdíj

–  Az egyenlő bánásmód követelménye

–  Jognyilatkozatok (Mt. 14. §–19. §)

–  A megállapodás

–  Az elállási jog

–  A kötelezettségvállalás

–  A munkáltatói szabályzat

–  A tájékoztatás 

–  A feltétel 

–  A jognyilatkozatok megtételének módja (Mt. 20. §–26. §)

–  A képviselet

–  Fiatal és cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló képviselete

–  Az alaki kötöttség

–  A jognyilatkozat közlése

–  A határidő és az időtartam számítása

–  Az érvénytelenség (Mt. 27. §–31. §) 

–  A semmisség

–  A megtámadhatóság

–  A jogellenes fenyegetés

–  Az érvénytelenség jogkövetkezménye

–  A munkaviszony (Mt. 32. §–35. §) 

–  A munkáltató személyében bekövetkezett változás (Mt. 36. §–41. §)

–  A munkaviszony létesítése (Mt. 42. §–50. §) 

–  A munkaszerződés

–  A munkaszerződés tartalma

–  A próbaidő

–  A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

–  A munkaviszony kezdete

–  A munkaszerződés teljesítése (Mt. 51. §–57. §)

–  A munkáltató kötelezettségei

–  A munkavállaló kötelezettségei

–  A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

–  Kiküldetés

–  Az utasítás teljesítésének megtagadása 

–  Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

–  Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 

–  A munkaszerződés módosítása (Mt. 58. §–62. §)

–  A munkaviszony megszűnése, megszüntetése (Mt. 63. §–85. §) 

–  A munkaviszony megszűnése

–  A munkaviszony megszüntetése 

–  A közös megegyezés

–  A felmondás

–  A felmondási idő

–  A végkielégítés

–  Az azonnali hatályú felmondás

–  Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén (Mt. 80. §–81. §)

–  A munkáltatói igazolás

–  A működési bizonyítvány

–  Egyéb jogszabályokban előírt igazolások

–  A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

–  A munkaidő és pihenőidő, a szabadság (Mt. 86. §–135. §)

–  Fogalmak

–  A napi munkaidő

–  A munkaidőkeret

–  Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

–  A munkaidő-beosztás szabályai

–  A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása

–  A munkaközi szünet

–  A napi pihenőidő

–  A heti pihenőnap

–  A heti pihenőidő

–  A rendkívüli munkaidő

–  Ügyelet és készenlét

–  Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések

–  A szabadság (Mt. 115. §–135. §)

–  Pótszabadságok

–  A szabadságkiadás szempontjai és nyilvántartása

–  A betegszabadság

–  Szülési szabadság

–  A fizetés nélküli szabadság

–  A munka- és pihenőidő nyilvántartása

–  A munka díjazása (Mt. 136. §–165. §)

–  Az alapbér

–  A teljesítménybér

–  A bérpótlék

–  Vasárnapi pótlék

–  Műszakpótlék

–  Készenléti, ügyeleti pótlék

–  Díjazás munkavégzés hiányában

–  Állásidő

–  A távolléti díjra jogosító esetek

–  A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum

–  A munkabér védelme

–  Végrehajtás munkabérre

–  A prémium és a jutalom

–  A munkáltató kártérítési felelőssége (Mt. 166. §–178. §)

–  Felelősség az okozott kárért

–  A kártérítés mértéke és módja

–  A munkavállaló kártérítési felelőssége (Mt. 179. §–191. §)

–  A felelősség általános szabályai

–  A megőrzési felelősség

–  Több munkavállaló együttes felelőssége

–  Felelősség a leltárhiányért

–  A munkavállalói biztosíték

–  A kártérítés mérséklése

–  Fiatal munkavállaló kártérítése

–  A munkaviszony egyes típusaira (atipikus jogviszonyok) vonatkozó különös szabályok (Mt. 192. §–213. §)

–  A határozott idejű munkaviszony

–  Munkavégzés behívás alapján

–  A munkakör megosztása

–  A több munkáltató által létesített munkaviszony

–  A távmunkavégzés

–  A bedolgozói munkaviszony

–  Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

–  A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony

–  A vezető állású munkavállaló

–  A cselekvőképtelen munkavállaló

–  Munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. §–223. §)

–  A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások (Mt. 228. §–229. §)

–  A versenytilalmi megállapodás

–  A tanulmányi szerződés

–  A munkajogi igény érvényesítése (Mt. 285. §–290. §)

–  A kollektív szerződés (Mt. 276. §–284. §)

3. A BIZTOSÍTÁS KÉRDÉSE, A FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNYEK, CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

–  Biztosítási kötelezettség és társadalombiztosítási ellátások

–  Alapelvek és fogalmak

–  A biztosítottak köre

–  A biztosítottat megillető ellátások

–  A biztosítás szünetelése

–  A biztosítás időtartama

–  Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően

–  Biztosítás elbírálása az egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetében

–  A biztosítás kérdése megbízási vagy tiszteletdíjas munkavégzés esetén

–  A biztosítás kiterjesztésének korlátozása

–  Társadalombiztosítási ellátások

–  Egészségbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXIII. törvényt)

–  A nyugdíjbiztosítási ellátások (lásd az 1997. évi LXXXI. törvényt)

–  A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak körének meghatározása

–  A baleseti ellátásra jogosultak körének meghatározása

–  A baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

–  Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körének meghatározása

–  Külföldi személy jogosultsága

–  Tanulói, hallgatói jogviszony megszűnését követő jogosultság

–  A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés

–  Az ellátások fedezete

–  A szociális hozzájárulási adó 

–  A szakképzési hozzájárulás

–  A rehabilitációs hozzájárulás

–  A személyi jövedelemadó törvény szerinti összevont adóalapot, illetve annak adóját csökkentő kedvezmények

4. EGYÉB KÉRDÉSEK

–  A magánszemélyek egyes azonosító kódjai

–  A családtámogatások

–  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

–  A táppénz 

–  Az állami nyugdíjrendszerrel és az öregségi nyugdíjjal összefüggő általános ismeretek

–  A munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítés

–  Adómentes, béren kívüli és egyes meghatározott juttatások

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

280 oldal

2019

A/4

ragasztókötött

9786155085680

Kapcsolódó kiadványok