Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván

Gazdasági társaságok átalakulása 2019

Teljes ár: 11 445 Ft

Webshop ár: 10 873 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

Jogi háttér - Számvitel - Adózás

Tartalom:

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÁTALAKULÁSÁNAK JOGI HÁTTERE

– Jogi háttér főbb összefüggései, gyakorlati alkalmazása
– Átalakulások fogalma, típusai
– Átalakulások közös, általános szabályai
– Létszám-, eszköz- és projektátadás speciális eseteinek kezelése átalakulás során
– Munkaügyi jogutódlás
– Eszközátadás, valamint projektátruházás támogatási szerződések mellett
– Átalakulás folyamata
– Az első átalakulási döntés, a szándék elhatározása
– Az átalakulással kapcsolatos második döntés
– Céghirdetmény közzététele és a hitelezői igénybejelentések
– Cégbejegyzési kérelem
– Cégbírósági bejegyzéssel összefüggő teendők, végleges vagyonmérleg és -leltár készítése
– Átalakulások speciális szabályai
– Egyesülések sajátos szabályai
– Szétválások sajátos szabályai
– Beolvadásos szétválás
– Részvénytársaságok átalakulására vonatkozó sajátos szabályok
– Szövetkezetek átalakulására vonatkozó sajátos szabályok
– Határon átnyúló egyesülések
– Átalakulások és a versenykorlátozás tilalma
– Az eljárás illeték- és költségvonzata


2. ÁTALAKULÁSOK SZÁMVITELE

– Átalakuláshoz kapcsolódó főbb Sztv. előírások
– Vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének követelményei
– Vagyonmérlegek rendszerének általános bemutatása
– Átalakulás társaságiforma-váltással
– Könyv szerinti értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei
– Piaci értéken történő átalakulás vagyonmérleg-tervezetei
– Átalakulás egyesüléssel
– Egyesülés specialitásai
– Szétválás specialitásai
– Kiválás és különválás beolvadással kombinálva
– Kiválás és beolvadás kombinációja
– Különválás és beolvadás kombinációja
– Vagyonleltár-tervezetek
– Végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítésének szabályai
– Átalakulás társaságiforma-váltással
– Könyv szerinti értéken történő átalakulás
– Piaci értéken történő átalakulás
– Átalakulás egyesüléssel
– Átalakulás szétválással
– Vagyonmérleg-tervezetek és végleges vagyonmérlegek elkészítésének azonos és eltérő  szabályai
– Átalakulás, egyesülés, szétválás IFRS szerinti beszámolót készítőknél
– Könyvelési feladatok az átalakulásokhoz kapcsolódóan
– Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaságoknál
– Számviteli elszámolások a társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulásoknál
– Számviteli elszámolások egyesülés esetén
– Számviteli elszámolások szétválásoknál
– Számviteli elszámolások az átalakulással érintett társaság (Sztv. hatálya alá tartozó) tulajdonosainál
– Kilépő taggal való elszámolás
– Elszámolás az átalakuló gazdasági társaságok tulajdonosainál
– Elszámolás az egyesülő gazdasági társaságok tulajdonosainál
– Elszámolás a szétváló gazdasági társaságok tulajdonosainál
– Osztalékelszámolás az átalakulások során
– A vagyonmérlegeket érintő 2016. évi számviteli változások jelentősége
– Az osztalékfizetés jogi alapvetései
– Osztalékelszámolás az átalakulás cégbírósági bejegyzéséig
– Osztalékfizetés az átalakulást követően
– Konkrét osztalékelszámolási példa a jogutód jegyzett tőkéjének meghatározására
– Átalakulások könyvvizsgálata
– Esettanulmány az átalakulásokkal kapcsolatos számviteli elszámolásokra


3. ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

– Adó- és közteher-konzekvenciák
– Átalakulások társaságiadó-következményei
– Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény átalakulásokat érintő jogszabályainak következményei
– Adóalap-korrekciók az átalakuló, egyesülő, szétváló társaságoknál
– Az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások
– Esettanulmány az átalakulások társaságiadó-vonzataira (átalakulás társaságiforma-váltással)
– Átalakulások főbb szabályai a kata- és kiva-adóalanyiságot érintően, adóalanyi státuszváltozások. Helyi iparűzési adóalapszámítási szabályok az átalakulásokhoz kapcsolódóan
– Katás adóalanyi státusz
– Kivás adóalanyi státusz
– A kata-, kiva-adózással kapcsolatos váltás könyvvezetési, beszámolási következményei
– Megváltozott hipa összevont adóalap-számítási szabályok
– Illetéktörvény átalakulásokat érintő előírásai
– Illetéktörvény területi és személyi hatálya
– Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség
– Ajándékozási illeték
– Cégbírósági eljárási illeték
– Visszterhes vagyonszerzés bejelentése
– Átalakulások SZJA-vonzatai
– Adó alapját és mértékét érintő szabályok
– Adókötelezettség keletkezésére, megállapítására vonatkozó szabályok
– Eljárási adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok
– Esettanulmányok értékpapírral kapcsolatos jövedelem szja-adózására
– Átalakulással kapcsolatos adóigazgatási szabályok, bevallási határidők és egyéb praktikus feladatok
– Átalakulások ÁFA-vonzatai
– A szocho alapja és mértéke az átalakulások esetében


4. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

– Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitelt érintő következményei
– Társaságiforma-váltással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
– Egyesüléssel megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
– Szétválással megvalósuló átalakulás tulajdonosainak elszámolása
– Átalakulások társaságiadó-következményei
– Adóalap-korrekciók az átalakulásban, egyesülésben, szétválásban részt vevő társaságoknál
– Átalakulásban részt vevő társaságok tulajdonosait érintő társaságiadó-hatások
– Az illetékkövetkezményekről
– Illetéktörvény területi és személyi hatálya
– Illetékkötelezettség keletkezése és teljes személyes illetékmentesség
– Visszterhes vagyonátruházási illeték
– Vagyonszerzés bejelentése


5. MELLÉKLETEK

– Forgatókönyv XYZ Zrt. Kft.-vé történő átalakulásához
– Forgatókönyv XYZ Kft.-nek az ABC Kft.-be való beolvadásához
– Forgatókönyv XYZ Kft. kiválásos átalakulásához
– Átalakulási tervminta XYZ Kft. Zrt.-vé alakulásához
– Cégbejegyzési kérelem
– Vagyonleltárak (minták)

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

290 oldal

2019

B/5

ragasztókötött

9786155085710

Kapcsolódó kiadványok