Császár, Csátaljay, Egri-Retezi, Futó, Horváthné Szabó, Kovács

Adózás 2021

Teljes ár: 10 395 Ft

Webshop ár: 9 875 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

SZJA, ÁFA, TAO, KIVA, TBJ, KATA, ADÓELJÁRÁS, EGYÉB ADÓK

Az ADÓZÁS 2021 című könyv olyan kiadvány, amelyben Ön egy helyen összegyűjtve találja meg az aktuális év legfontosabb adójogszabály-változásait, közérthetően elmagyarázva.
Az előző évi adókönyv szerkesztésekor még nem tudhattuk, hogy a 2020-as év minden szempontból emlékezetes lesz. A különleges körülmények, zárlatok, és a rendkívüli jogrend mindannyiunk alkalmazkodóképességét próbára tette. Nagyon vártuk, hogy a hátunk mögött tudhassuk végre az elátkozott ’20-as esztendőt, de a sok évközi, átmeneti rendelkezés egy része végül velünk maradt, sőt idén januártól új szabályok is életbe léptek. Korábban kárhoztattuk az évi kétszeri adócsomagokat, tavaly – a különleges körülmények között – inkább már havi kétszeri kiigazítás volt a gyakorlat.

 

Tartalom:

 

1. Az adóeljárás változásai

Veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény

2020. évi LIX. törvény a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

„Nyári adócsomag” (2020. évi LXXVI. törvény)

Ún. őszi adócsomag (2020. évi CXVIII. törvény)

2. A 2021-re vonatkozó áfa-változások

Elektronikus adatszolgáltatás kiterjesztése

■ Adóbevallási tervezet kiajánlása

■ Lakás áfa újra 5%

■ Behajthatatlan követelések érvényesítése – új esetkör

■ E-kereskedelem, távértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem adóalanyok részére

Távértékesítés

Távértékesítés elektronikus platformon keresztül

■ Egyablakos rendszer

- Nem uniós egyablakos rendszer (OSS nem uniós része)

- Uniós egyablakos rendszer (OSS uniós része)

- Import egyablakos rendszer (IOSS)

- Különös visszatérítési jog az egyablakos rendszernél

Termékimportot érintő változás

■ Különleges (egyszerűsített) vámeljárás

Egyéb változások

■ Az áfa-csoportokat érintő változás

■ Munkaerő-kölcsönzés fordított adózását érintő változás – egyelőre nem változik semmi

■ Mentesülés a számlakibocsátás alól

■ Automata berendezéshez kapcsolódó nyugtaadási kötelezettség

■ Adószám ismételt megállapítása esetén az adólevonási jog

■ Különös adóvisszatérítési esetkör bővülése

■ Személygépkocsi-kereskedelemmel kapcsolatos változás

■ Adóvisszaigénylési jog jogutódlás esetén

3. Személyi jövedelemadó törvényt érintő változások

Dolgozói juttatások

■ Vészhelyzeti átmeneti szabályozás

■ SZÉP-kártya Szja törvényi szabályozás

Egyes adónemek hatása a juttatások adózására

Adómentességet érintő változtatások

További változások

Őstermelők, családi gazdaságok adózását érintő változások

■ Adómentesség értékhatára

■ Jövedelem meghatározása átalányadózás esetén

■ Adókötelezettség meghatározása általános szabályok szerint

■ Adóelőleg-fizetés és a kifizető adatszolgáltatása

■ Családi gazdaság tagjainak adózása

Egyéb változások

4. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény változásai

Fejlesztési tartalék – Tao tv. 7. § (1) f), 29/A. § (90)–(92) bekezdések

■ Fejlesztési tartalék 50%-os korlátjának eltörlése

■ Fejlesztési tartalék 10 milliárd Ft-os korlátjának eltörlése

A kifizető által viselt képzési költségeknek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő ráfordításként való elszámolhatósága – Tao. tv. 3. sz. melléklet B) 14. pontja

Látvány-csapatsport támogatása – Tao. törvény 22/C. §

Rendelkezés az adóról – Tao. tv. 24/A. §

Fejlesztési adókedvezmény

Energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

■ 2020. december 27-től hatályos szigorítás a személygépkocsi vásárlásához kapcsolódóan

■ Az energiahatékonyságot szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének főbb szabályai

Műemléki ingatlan beruházás, felújítás, karbantartás

■ 2019. december 19-étől hatályos Tao. tv. 7. § (26a) bekezdés szabályai

■ Adóalap-csökkentés szabályai

■ Behajthatatlan követelés kapcsolt vállalkozásokkal szemben

■ Adatszolgáltatási kötelezettség

■ Behajthatatlan követelés a számviteli törvényben

■ Társasági adó törvény szerinti behajthatatlan követelés és értékvesztés szabályai

■ Elengedett követelés

Osztalék elengedéshez kapcsolódó adóalap-korrekció

■ Jóváhagyott osztalék (osztalékot megállapító társaságnál)

■ Kapott osztalék (osztalékot megállapító társaság tagjánál)

Ellenőrzött külföldi társaság

■ Külföldi személyre vonatkozó vizsgálat

■ Külföldi személyben tulajdonosi viszony és a külföldön megfizetett adó vizsgálata

■ Mentesítő szabályok

■ Milyen szankciók érvényesülnek az ellenőrzött külföldi társaságnál a társasági adóban

Telephely szabályok

Kettős adóztatás elkerülése a külföldi telephellyel rendelkező társasági adó alanyánál – Kapcsolt vállalkozások közötti árak módosítása

Tőkekivonási adó részletekben történő megfizetése

Termőföldből átminősített ingatlan kivezetéséből származó nyereség adóalap-növelő tétele

Alultőkésítési szabály adóalap-növelő tétele a csoportos társasági adóalanyoknál

5. Társadalombiztosítási szabályok változásai

Mezőgazdasági őstermelő társadalombiztosítási és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége 2021. január 1-jétől

■ Biztosított mezőgazdasági őstermelő és 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége

■ Mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége

Egészségügyi szolgáltatási járulék új összege 2021. január 1-jétől

Hat havi egészségügyi szolgáltatási járulék-tartozás

Osztozkodás a szociális hozzájárulási adón

18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre

Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi állapotfelmérés

Új szociális biztonsági egyezmény

6. Egyéb adók

■ Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

■ 2020-as évközi változások

Rendkívüli COVID-19 szabályok

2021-es év eleji változások

■ 2021-es évközi változások

Gépjárműadóról szóló törvényt (Gjt.) érintő változások

■ 2021-es év eleji változások

■ 2021-es évközi változások

Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

■ 2020 évközben hatályba lépett változások

2021 év elején hatályba lépett változások

■ Kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) érintő változások

2020 évközben hatályba lépett változások

2021 év elején hatályba lépett változások

■ 2021 évközi változások

■ Kisvállalati adót (KIVA) érintő változások

■ 2020 évközben hatályba lépett változások

2021 év elején hatályba lépett változások

2021 évközi változások

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

224 oldal

2021

B/5

ragasztókötött

9786155085864

Kapcsolódó kiadványok