Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

A SALDO ZRT. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi
és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

 

A SALDO Zrt (továbbiakban "SALDO" vagy „Adatkezelő”) köszönti és köszöni, hogy ellátogatott az Interneten a www.saldokiado.hu elérhetőségű weboldalra („Weboldal”).

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

A SALDO részére fontos, hogyaz Ön bizalmát megszolgálja és megtartsa, ezért mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekébenbiztosítva ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét és törekedve valamennyi jogszabályi követelménynek való megfelelésre.

A SALDO - Weboldalával összefüggésben - az Ön hozzájárulása-, jogos érdek-, illetve szerződéses kötelezettség teljesítése mint adatkezelési jogalap alapján, kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályok; így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.

 

Az Adatkezelő adatai

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.(„Adatkezelő”).

Székhelye: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.

Adószám: 10815018-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-10-042131

Képviseli: dr. Balogh Ákos vezérigazgató

E-mail címe: kiado kukac saldo.hu

Telefonszáma: +36 1 237-9800

 

A SALDO adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, akinek elérhetőségei az alábbiak:

Név: dr. Hegyi Áron Antal

Telefon: +361-237-9810

Email: gdpr@saldo.hu

Levelezési cím: 1135, Budapest Mór utca 2-4.

 

Az Adatkezelő felel a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért a mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak megfelelően. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy Tájékoztató időről időre egyoldalúan változtassa, illetve a GDPR-nak megfelelően időről időre, de legalább évente egyszer felülvizsgálja. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

 

Adatfeldolgozók

1. Az Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a The Rocket Science Group Szolgáltató MailChimp, valamint a Mailgun Technologies, Inc. Mailgun nevű szolgáltatását használja. A Szolgáltatók az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaságok, melyek pontos adatai a következők:

 

The Rocket Science Group LLC.

512 Means St., Suite 404

Atlanta, Georgia 30318

 

Mailgun Technologies, Inc.
548 Market St. #43099
San Francisco, CA 94104

 

A Szolgáltatók regisztrált tagjai az EU-USA adatvédelmi pajzsnak (Privacy Shield), melynek következtében a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására – a védelmi szint megfelelőségének biztosítása okán – sor kerülhet.

A Szolgáltató Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál történt regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg, ellenőrizhető:

https://www.privacyshield.gov/list

A fent jelölt adatfeldolgozók a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az email-ek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az email-ek kézbesítése és megnyitása, illetve a Felhasználó használati szokása is megismerhető.

A teljeskörű tájékoztatás érdekében mindezek mellett az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal kapcsolatos jogi bizonytalanságokra, amelyekkel összefüggésben részletesebb információt a NAIH közleménye tartalmaz, amely ezen a linken érhető el.

http://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny---Safe-harbor.pdf

- átadott adatok köre: név, email cím,

- adatfeldolgozási cél: hírlevelek, e-mailek, értesítések küldése

- adatkezelés időtartama: leiratkozásig

- jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása

 

2. Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül leadott megrendelések teljesítésével (a megrendelt termékek felhasználók részére történő kézbesítésével) kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe: EXPRESS ONE Kft-t (székhely: 1239 Budapest, Európa út 12.)

 

- átadott adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, email cím, fizetendő díj

- adatfeldolgozási cél: a megrendelt termék kézbesítése, fizetendő ellenérték beszedése

- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év

- jogalap: szerződés teljesítése

 

3. Ha a Felhasználó a weboldalon keresztül történő vásárlás során bankkártyás fizetést választ, akkor a vásárlás az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simple on-line fizetési szolgáltatás rendszeren keresztül történik, ezért az ilyen tranzakciók igénybe vételénél az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) is Adatfeldolgozónak minősül. A Simple on-line fizetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken érhetők el.

http://simplepartner.hu/SimpleFelhasznaloiASZF.html

A Felhasználó a bankkártyás fizetés lehetőségének igénybevételével és az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzatának elfogadásával együtt egyben elfogadja az OTP Mobil Kft.által üzemeltetett Simple on-line fizetési szolgáltatás szerződési feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit is.

- átadott személyes adatok köre: Vevő neve, szállítási címe, számlázási címe, vevő telefonszáma és az e-mail címe

- adatfeldolgozási cél: a megrendelt termék ellenértékének kifizetése

- adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerinti 8 év

- jogalap: szerződés teljesítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

 

Adatalanyok, felhasználók

A SALDO csak azon 16 éves vagy annál idősebb természetes személy („Felhasználók”) adatait kezeli, akik a Weboldalon regisztrálnak, azt látogatják.

 Weboldalon kétféleképpen adhat meg magáról információkat, adatokat:

 • A regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során, valamint a Kapcsolat menü alatt, vagy a Segíthetünk felugró ablakban az Ön által kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok által (lásd I. rész).
 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 

I. Regisztrált, illetve a hírlevélre feliratkozott, valamint a Kapcsolat menü alatt, vagy a Segíthetünk felugró ablakban üzenetet küldő Felhasználók által megadott adatok kezelése

A SALDO a Weboldalon az Ön önkéntes hozzájárulása alapján megadott-, jogos érdek, mint adatkezelési jogalap alapján kezelt-, vagy jogi kötelezettség/ szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat tárolja, amely adatkezelés célja a SALDO Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásának igénybevétele, a megrendelések teljesítése és a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat megfelelő működésének biztosítása.

1.) Milyen adatokat kér a SALDO?

a. A regisztrációs felületen

A Felhasználóknak a Weboldal teljes körű (könyvvásárlás, online termékek) használatához regisztrálniuk kell. A Weboldalt kizárólag 16. életévüket betöltött személyek használhatják.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges

 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • telefonszám*
 • e-mail cím*
 • jelszó*

A jelszó biztonsági okokból minimum 5 karakter hosszúságú. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld.

A regisztrációkor megadott adatok közül a név, az e-mail cím a Felhasználó számára a bejelentkezést követően visszaíródik, ezt kizárólag csak ő láthatja és ezt szükség esetén az adataim menüben módosítani tudja. Szintén csak a Felhasználói bejelentkezést követően válnak láthatóvá a legutóbbi rendelések és annak státuszai, valamint a Felhasználó kedvencként elmentett termékei.

A regisztrációhoz el kell fogadnia a Jogi nyilatkozatot, az Üzletszabályzatot és a jelen Tájékoztatót. A regisztrációval egyidejűleg a Felhasználónak lehetősége van továbbá feliratkozni a SALDO hírlevelére.

Amennyiben a Weboldalon keresztül vásárlást bonyolít le, úgy ennek során a következő adatok megadása szükséges:

 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználóhoz előzetesen eljuttatott kedvezményre jogosító kód
 • számlázási adatok (amennyiben eltérnek a Felhasználó regisztrált adataitól).
 • bankkártyával történő fizetési igénye.


b. A hírlevélre történő feliratkozást biztosító felületen

A Weboldalon lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag a SALDO Zrt. hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név
 • e-mail cím


Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevélre történő jelen b. pont szerinti feliratkozás nem minősül regisztrációnak, így az a Weboldal teljes körű használatára nem jogosítja a Felhasználót.

c. A Kapcsolatmenü és Segíthetünk? felugró ablak alatt

A Weboldalon található Kapcsolat menü alatt lehetősége van üzenetet küldeni a SALDO Zrt. részére. Ennek során meg kell adnia nevét, a témát, amellyel kapcsolatban üzenetet szeretne küldeni, az e-mail címét (amelyen a SALDO Zrt. felveheti Önnel a kapcsolatot), illetve megadhatja a telefonszámát, amelyen visszahívhatjuk. A jogi nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató megismeréséről kell nyilatkoznia, majd az üzenetet az Elküldés gombra kattintással küldheti el. A Segíthetünk felugró ablakba, a Felhasználó e-mail címét és az üzenetét küldheti el a Saldo Zrt. számára.

 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

SALDO kizárólag a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, ebbe beleértendők az alábbi célok is:

 • a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Ön megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben, illetve az Ön által elküldött üzenetre történő válaszadás;
 • a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • piackutatás, fogyasztói felmérések;
 • a SALDO Zrt. termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez (amennyiben az erre vonatkozó hozzájáruló mezőt a Felhasználó a regisztrációkor kipipálta, vagy az 1. b. pontban foglaltak szerint feliratkozott a hírlevélre).

SALDO a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Weboldalon történő regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg Ön nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatai törlését kéri, a szolgáltatás hozzáférése megszűnik és nem jogosult semmiféle visszatérítést követelni.

 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A regisztráció során, illetve a hírlevélre történő feliratkozással, valamint a Kapcsolat menü és a Segíthetünk? felugró ablak alatt az üzenet elküldésével hozzájárul, hogy SALDO a személyes adatait kezelje. A személyes adatok megadása önkéntes, az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása az Info tv. 5. §(1) bekezdés a) pontjának megfelelően. A SALDO által nyújtott szolgáltatásra tekintettel előfordulhat, hogy az Ön külön hozzájárulása hiányában is szükségessé válhat személyes adatainak kezelése és továbbítása, ha az adatkezelés szerződés teljesítése céljából-, vagy a SALDO vagy valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, feltéve, hogy ezen érdekek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő joga korlátozásával arányban áll. Amennyiben ilyen adatkezelésre kerül sor, annak jogalapja a GDPR 6. cikk § (1) b), vagy f) pontja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.Ezen adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg különleges adatok esetében az Infotv. 5. § (2)-(3) bekezdése, amikor a törvény közérdeken alapuló célból rendeli el az adatkezelést (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Ezen adatkezelések és adattovábbítások legfőképpen az egyes számviteli, adózási vagy társadalombiztosítási jogszabályokon alapulnak.

Ön kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.) Kik ismerhetik meg a megadott adatokat?

A személyes adatait a SALDO munkavállalói munkafeladataik elvégzéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg, továbbá azon személyek, akik a hatályos jogszabályok szerint esetlegesen erre jogosultak.

A SALDO az Ön adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. A regisztráció során keletkező információkat a SALDO a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek. Az Ön jelszavát csak Ön ismeri, ahhoz sem az adminisztrátorok, sem a rendszerüzemeltetők nem férnek hozzá (a rendszer ún. egyirányú kódolással tárolja azokat).

Az Adatkezelő az esetleges hátralékos követelései behajtása érdekében jogosult a személyes adatokat harmadik személynek átadni.

 

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1.) Milyen információkat gyűjt a SALDO a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy a SALDO semmilyen, Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján Ön személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok az Ön számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Ön ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.          
Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például az Ön számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), az Ön által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a weboldalra látogatott, valamint az Ön által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

A SALDO – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél, továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

A Saldo Zrt. külső szolgáltatók (pl.a Google, Facebook) segítségével internetes webhelyeken jeleníti meg hirdetéseit. Ezek a partnerek szintén gyűjthetik az Ön személyes adatait saját céljaikra. Kérjük, olvassa el a külső szolgáltatók - partnerek által közzétett saját adatvédelmi és cookiekkal kapcsolatos nyilatkozatokat.

 

Eu-n kívüli személyes adatok kezelése

A Google, a Facebook, a Twitter amerikai cégek. Ez azt jelenti, hogy az adatok az Egyesült Államokban található szerverekre tárolódnak. A személyes adatok kezelését illetően, Európától eltérő jogszabályzatok vannak. A Google, a Facebook, a Twitter és a Microsoft betartja a Privacy Shield Principles-t és kapcsolatban állnak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztérium adatvédelmi pajzs programjának. A kapcsolt cégek szervezeteknek minősülnek, melyek megfelelnek az európai adatvédelmi szabványainak.

 

2.) Hogyan használja a SALDO ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az Ön azonosítására, és a SALDO nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a SALDO a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Külső szerver – Google Analytics - segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független mérését és auditálását. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

 

3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

4.) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a SALDO Zrt-vel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy Önnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

III.) Linkek

A SALDO a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a SALDO tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

IV.) Adatbiztonság

A SALDO gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. SALDO azoktól is megköveteli, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének, akiknek az adatokat az Ön hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja.

SALDO gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag SALDO, illetve a SALDO megbízásából eljáró Adatfeldolgozó (k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

SALDO megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó (k) részére is előírja.

Szervereink fizikailag egy külső adatközpontban vannak, ahol a legmagasabb szintű biztonsági intézkedéssekkel védik a szervereket.

SALDO semmilyen körülmények között nem gyűjt Önről különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében rendelkezni (pl feliratkozni, jelentkezni, megrendelni, stb.).

 

V.) Tájékoztatás, érintett jogai jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a kiado kukac saldo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult a Weboldalon saját profiljában a megadott adatait az ”Adataim” menüpont alatt módosítani, illetve az adatok törlését kezdeményezni, vagy kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), törlését szintén a kiado kukac saldo.hu e-mail címen vagy a SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a kiado kukac saldo.hu e-mail címén vagy postai úton a SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről (és ezzel együtt a Felhasználó regisztrációjának törléséről), és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy a SALDO Zrt. vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a marketing kukac saldo.hu e-mail címen, illetve a Saldo Zrt. 1394 Bp. 62 . Pf. 397. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul áthelyezni a leiratkozási listára és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak és összhangban vannak a  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)tel.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Budapest, 2019. február 25.

 

SALDO Zrt.

Adatkezelő