Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Társasági adó 2017 e-könyv

Ár:
2.290 Ft
Elérhetőség: Készleten (Száll. 1-3 munkanap)
Elérhető formátumok: epub, mobi, vásárlás regisztrációhoz kötött
Ide kattintva olvass bele a kiadványba!
Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Tartalom és kiadási információk

A kiadvány a 2017 évben papíralapon megjelent könyv elektronikus változata!

Kézirat lezárva 2017. április 30.

Minden e-könyvünk .mobi és .epub formátumban érhető el bankkártyával történő fizetés után.

A sikeres banki tranzakció után maradjon bejelentkezve és a jobb oldalon található e-könyveim alatt találja a könyvet epub és mobi kiterjesztésben. Ha nem jelenik meg, úgy kérjük frissitse az oldalt.

Tartalomból:

I. ALAPELVEK

II. ADóALANYOK, AZ ADóKöTELEZETTSéG

1. A TáRSASáGI ADó ALANYAI

1.2. Belföldi illetőségű, teljes körű adókötelezettségű adózók

1.3. Adóalanynak nem minősülő szervezetek

2. A TáRSASáGI ADóKöTELEZETTSéG

2.1. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

2.1.1. Belföldi illetőségű adózók

2.2. Sajátos előírások

2.3. Beszámoló

2.4. Bevallás

III. ADóALAP

1. AZ SZT. SZERINTI BESZáMOLóT KéSZíTŐ ADóZóK ADóALAPJA

1.1. Az adózás előtti eredmény korrekciós tételei

1.1.1. Veszteség

1.1.2. Céltartalék

1.1.3. Jogdíjra jogosító immateriális jószág

1.1.4. értékcsökkenés

1.1.5. Bejelentett részesedés

1.1.6. Nem realizált árfolyam-különbözet

1.1.7. Fejlesztési tartalék

1.1.8. Kapott osztalék, részesedés

1.1.9. Részesedés kivonása

1.1.10. Kedvezményezett átalakulás miatt kivezetett részesedés

1.1.11. Kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedés

1.1.12. Kedvezményezett eszközátruházás

1.1.13. Szakképzésben közreműködő adózó

1.1.14. Pályakezdő, korábban munkanélküli, egyéb személy foglalkoztatása

1.1.15. Mobilitási célú lakhatási támogatás

1.1.16. Munkásszállás költségei

1.1.17. Kisajátításhoz kapcsolódó nyereség

1.1.18. Korai fázisú vállalkozásba történő befektetés

1.1.19. Követelések értékvesztése

1.1.20. Társasháztól kapott bevétel

1.1.21. A beszámoló pénznemének megváltoztatása

1.1.22. Tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés

1.1.23. Bírság, egyéb jogkövetkezmények

1.1.24. Műemlék karbantartás, beruházás, felújítás

1.1.25. K+F tevékenység

1.1.26. Adóellenőrzés, önellenőrzés megállapítása

1.1.27. Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása

1.1.28. Mikrovállalkozás létszámnövelése, -csökkenése

1.1.29. Adomány, egyes alapok, felsőoktatási intézmény támogatása

1.1.30. KKV-k beruházási kedvezménye

1.1.31. Elengedett követelés

1.1.32. Alultőkésítési szabály

1.1.33. Termőföldből átminősített ingatlannal kapcsolatos korrekciós tételek

1.1.33.1. A tag részesedés-kivonása

1.1.33.2. Saját termőföldből átminősített ingatlan kivezetése

1.1.34. Kivásként bevont tőke a társasági adóalanyiság alatt

1.1.35. A vállalkozási tevékenység érdekében elismert, el nem ismert költségek, ráfordítások

2. IFRS BESZáMOLóT KéSZíTŐ ADóZóK ADóALAPJA

2.1. IFRS beszámolót készítők

2.1.1. A 2017-es üzleti évtől az éves beszámolót az IFRS-ek szerint köteles elkészíteni

2.1.2. A 2017-es üzleti évtől az éves beszámolót az IFRS-ek szerint készítheti el

2.1.3. Nem választhatja az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítését

2.2. Az adóalap

2.3. Az adózás előtti eredmény, korrigált adózás előtti eredmény

2.4. A korrigált adózás előtti eredmény módosítása

2.5. A Tao. szerinti korrekciós tételek alkalmazásánál fi gyelembe veendő tényezők

2.6. Eltérés az IFRS beszámolót készítőkre előírt szabályoktól

2.7. Adatszolgáltatás

3. JöVEDELEM-(NYERESéG-) MINIMUM

3.1. összes bevétel

3.1.1. Az összes bevételt csökkenti

3.1.2. Az összes bevételt növeli

3.2. Adóalap jövedelem-(nyereség-)minimum alapján

3.2.1. Nem kell jövedelem-(nyereség-)minimumot számítani

4. A SZIT TáRSASáGKéNT MŰKöDŐ ADóZóK

4.1. A Szit társaságként történő működés feltételei

4.2. Társasági adókötelezettség

5. KORLáTOZOTT ADóKöTELEZETTSéGŰ SZERVEZETEK

5.1. Az alapítvány, az egyesület, a közalapítvány, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi társulás, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény adókötelezettsége

5.1.1. Vállalkozási (gazdasági-vállalkozási) tevékenység

5.1.2. Adókötelezettség keletkezése

5.1.3. Nyilvántartás

5.1.4. Társasági adóalap

5.1.5. Közhasznú jogállással nem rendelkező szervezetek

5.1.6. Közhasznú jogállással rendelkező szervezetek

5.1.7. Egyházi jogi személy és az országos érdekképviseleti szervezetek

5.1.8. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetek

5.2. Az iskolaszövetkezet adókötelezettsége

5.3. Az MRP szervezet adókötelezettsége

5.4. Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége

5.4.1. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság adókötelezettségének keletkezése, megszűnése

5.4.2. Közhasznú nonprofit gazdasági társaság adóalapja

5.4.3. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság adómentessége

5.4.4. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülő közhasznú nonprofit gazdasági társaság

5.4.5. A közhasznú jogállás elvesztése két lezárt üzleti év adatai alapján

5.5. A szociális szövetkezet adókötelezettsége

5.6. A vízitársulat adókötelezettsége

5.6.1. A vízitársulat adóalapja

5.7. Jövedelem-(nyereség-)minimum

5.8. Adóelőleg

5.9. Adóbevallás

6. A KüLFöLDI ILLETŐSéGŰ SZEMéLYEK ADóKöTELEZETTSéGE

6.1. Külföldi vállalkozó

6.1.1. Az adókötelezettség keletkezése

6.1.2. Adókötelezettség megszűnése

6.1.3. Nyilvántartás

6.1.4. Telephely

6.1.5. Az adóalap levezetése, az adókötelezettség

6.2. Az ingatlannal rendelkező társaság tagjának adókötelezettsége

6.2.1. Ingatlannal rendelkező társaság

6.2.2. Bejelentés az adóhatósághoz

6.2.3. Adókötelezettség keletkezése, adóalap, adómérték

V. ADóMéRTéK

V. KAPCSOLT VáLLALKOZáSOK, A SZOKáSOS PIACI áR

1. Kapcsolt vállalkozás

2. Szokásos piaci ár meghatározása, módszerek,

2.1. Szokásos piaci ár, módszerek

2.2. Nyilvántartási kötelezettség

2.2.1. Nem kell nyilvántartást készíteni

2.2.2. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása

3. Adózás előtti eredménymódosítás

3.1. Nem kell az adóalapot módosítani

3.2. Adózás előtti eredménynövelés

3.3. Adózás előtti eredménycsökkentés

VI. ADóKEDVEZMéNYEK

1. Filmgyártás és előadó-művészeti szervezet támogatása (közös szabályok)

1.1. Filmgyártás támogatása

1.2. Előadó-művészeti szervezet támogatása

2. Látvány-csapatsport támogatása

2.1. Támogatható szervezetek, célok

2.2. A támogató kedvezménye

2.3. A kedvezmények érvényesítésének feltétele

3. Szövetkezeti közösségi alap

4. KKV-k hitelkamat utáni adókedvezménye

4.1. Az adókedvezmény érvényesítésének feltételei

4.2. Az adókedvezmény visszafizetése

5. Fejlesztési adókedvezmény

5.1. A fejlesztési adókedvezménnyel támogatható célok és feltételek

5.2. Nem támogatható tevékenységek, vállalkozások

5.3. Az adókedvezmény igénybevétele

5.4. Támogatási mérték

5.5. Jogosulatlan igénybevétel

5.6. Adatszolgáltatás

5.7. Eljárási szabályok

6. Olimpiai pályázat támogatása

6.1. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele

6.2. A támogatás figyelembevétele az adóalapnál

7. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás

7.1. Az adókedvezmény mértéke

7.2. Az adókedvezmény igénybevételének korlátozása

8. Adókedvezmény élőzenei szolgáltatáshoz

9. Szövetkezeti adókedvezmény termőföld utalvány ellenében történő eladása alapján

VII. RENDELKEZéS AZ ADóRóL

1. Rendelkezés az adóról

1.1. A rendelkezés módja, a nyilatkozat tartalma

1.2. A felajánlott összeg utalása a kedvezményezettnek

1.3. „Túlnyilatkozás”

1.4. „Túlutalás”

1.5. Adójóváírás

VIII. KETTŐS ADóZTATáS ELKERüLéSE

IX. ADóELŐLEG, NöVEKEDéSI ADóHITEL

1. Adóelőleg

1.1. Az adóelőleg összege, gyakorisága

1.1.1. A nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatba sorolt adózó

1.1.2. Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati ágazatba sorolt adózó

1.2. Soron kívüli adóelőleg bevallás

1.3. Nem kell adóelőleget bevallani

1.4 Adóelőleg kiegészítés

2. Növekedési adóhitel

2.1. A növekedési adóhitelre jutó adó

2.2. A növekedési adóhitelre jutó adó megfizetése

2.3. Kedvezmény a halasztott adóból (adóelőlegből)

2.3.1. Kedvezmények halmozásnak kizárása

2.3.2. A meg nem fizetett halasztott adó visszafizetése

2.4. Elszámoltnak minősülő értékcsökkenés

X. ELJáRáSI SZABáLYOK

1. Adóbevallás

2. Az adó megfizetése

Gyártó/Kiadó Saldo ekönyv
Kiadás éve 2019
Oldalszám 248
Kötés típusa elektronikus

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!