Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2021

Ár:
9.975 Ft
Elérhetőség: Jelenleg nem rendelhető
Várható szállítási díj: 1.090 Ft
A könyv a TB és bérügyintéző képzés tananyagát tartalmazza.
Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Tartalom és kiadási információk

A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2021 megjelenését ebben az évben is a megváltozott jogszabályok, valamint a képzések hallgatói és a már szakmában dolgozók folyamatos érdeklődése, a könyv iránti igénye tette szükségessé.

A kiadvány valamennyi, a 2021. január 1-jétől életbe lépett változást tartalmazza, és természetesen kitér a veszélyhelyzet miatt (átmenetileg) alkalmazandó jogszabályokra is. A hetedik alkalommal megjelenő kalauz szerzői mindezek mellett a szakmai fórumokon elhangzott kérdéseket is figyelembe véve egészítették ki és dolgozták át a legújabb kiadást.

A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2021 bemutatja a társadalombiztosítás alapelveit, történeti kialakulásának fontosabb állomásait, tárgyalja az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, a társadalombiztosítási nyugellátást, valamint azok funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait. Emellett a munkajogi és adózási szabályokat is részleteiben ismerteti.

A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2021 kalauz átfogó jellegű, valamennyi aktuális változáson kívül azok gyakorlati alkalmazását is bemutatja. így egyedülálló módon nemcsak az elméleti anyag megértését segíti, hanem magyarázatokkal ellátott nagyszámú példát is tartalmaz, és részletesen levezeti ezek megoldását.

A kötet teljes egészében tartalmazza a 2021-ben induló új szakmajegyzékben jóváhagyott „Munkaerőgazdálkodási társadalombiztosítási ügyintézői képzés" tananyagát is!

A kötet szerzői: Farkasné Gondos Krisztina – társadalombiztosítási szakember, adótanácsadó, oktató (pénzellátás, családtámogatás) és Barabás Miklós – társadalombiztosítási szakember, közgazdász, adótanácsadó, oktató (járulék, adó, bér, munkajog)

TARTALOM

Felhasznált törvények, kormányrendeletek

 

1.    A MAGYAR KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTáS KIALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

A bismarcki társadalombiztosítási rendszer

A szovjet szociális ellátórendszer.

Az amerikai Social Security Act

Az angol Beveridge-terv

A svéd jóléti állam

 

2.  A MUNKA TöRVéNYKöNYVE

általános rendelkezések

Alapelvek

A munkaviszonyra vonatkozó szabály

A munkaviszony

A munkaviszony létesítése

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

A felmondás

Végkielégítés

Azonnali hatályú felmondás

A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezménye

A munka- és pihenőidő

A munkaidő-beosztás szabályai

Pihenőidők

Egyes munkavállalói csoportoki a vonatkozó különös rendelkezések

Szabadság

A munkavégzés alóli mentesülés esetei

A szabadság kiadása

Betegszabadság

Szülési szabadság

Fizetés nélküli szabadság

A munka díjazása

Bérpótlék

Díjazás munkavégzés hiányában

A távolléti díj számítása

Díjnövekmények

A munkabér védelme

A kártérítési felelősség

Járadék

A munkavállaló kártérítési felelőssége

Az atipikus munkaviszony

A vezető állású munkavállaló

Cselekvőképtelen munkavállaló

A munkaerő-kölcsönzés különös szabályai

Munkaügyi kapcsolatok

A munkajogi igény érvényesítése

 

3. A TáRSADALOMBIZTOSíTáS FEDEZETI RENDSZERE éS AZ AHHOZ KAPCSOLóDó KöTELEZETTSéGEK CSOPORTOSíTáSA

A jogszabály alapfogalmai

A jogosultak köre

A biztosítottak köre, a biztosítási jogviszony időtartama és szünetelése

A biztosítás szünetelése

A járulék

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése

Az egyéni vállalkozók járulékfizetése

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Járulékfizetés több biztosítás kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése

Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésérevonatkozóan

A kisadózó vállalkozások tételes adója

Családi járulékkedvezmény

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

Adatszolgáltatások

Az egyszerűsített foglalkoztatás.

 

4. A SZOCIáLIS HOZZáJáRULáSI ADó (SZOCHO)

Az adófizetési kötelezettség, az adó alapja

Az adóra vonatkozó közös szabályok

Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

Az adóalap megállapításának különös szabályai

Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

A szociális hozzájárulási adó kedvezményei

Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

Eljárási szabályok

értelmező rendelkezések

 

5. A KISVáLLALATI ADó

Az adó alanya

Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése

A kisvállalati adó alapja

Az adó mértéke

A kisvállalati adó bevallása

Az adóelőleg és az adó megfizetése

 

6. NYUGELLáTáSOK

Alapelvek

Az öregségi nyugdíj

A szolgálati idő

A hozzátartozói nyugellátások

A nyugellátások évenkénti rendszeres emelése

Igényérvényesítési szabályok

A nyugellátások folyósítása

Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség

 

7. A MEGVáLTOZOTT MUNKAKéPESSéGŰ SZEMéLYEK ELLáTáSAI

Alapelvek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A rehabilitációs ellátás

A rokkantsági ellátás

A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

 

8. A CSALáDTáMOGATáSI ELLáTáSOK

Családi pótlék

A gyermekgondozási támogatások

Anyasági támogatás

Családi ellátások az Európai Unóban

 

9. A BéRSZáMFEJTŐK FELADATAIHOZ KAPCSOLóDó ADóZáSI ISMERETEK

Alapfogalmak

A jövedelemre és az adókötelezettségekre vonatkozó általános szabályok

Jövedelem kategóriák csoportosítása

Az adómegállapítási kötelezettség

Adó-és adóalap-kedvezmények

A személyi jövedelemadó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok

Béren kívüli és egyéb juttatások

 

10. AZ EGéSZSéGBIZTOS PéNZELLáTáSAI

Táppénz

Csecsemőgondozási díj

Gyermekgondozási díj

Baleseti táppénz

A kifizetőhely létesítése, szakmai felügyelete

 

FELADATOK

Feladatok - a szociális hozzájárulási adókedvezmények megállapítására

Feladatok - a táppénzjogosultság idejének meghatározására

Feladatok - a táppénzelőzmény meghatározására

Feladatok - a táppénzjogosultság idejének és mértékének meghatározására

Feladatok - a táppénz naptári napi alapjának meghatározására

Feladatok - a csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj alapjának meghatározására

Feladatok - a távolléti dij, a bérek, a foglalkoztatói kötelezettségek és a kedvezmények megállapítására

Feladatok – a vállalkozói járulék, a szocho és a szakképzési hozzájárulás adófizetésének kiszámítására

Kiadás éve 2021
Méret A/4
Oldalszám 264
Kötés típusa ragasztókötött

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!