Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termék címkék:
#áfa   #nemzetközi

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2022

Ár:
22.500 Ft
Elérhetőség: Utolsó 1 db készleten (szállítás 1-3 munkanap)
Várható szállítási díj: 1.270 Ft
Nagy ÁFA kézikönyv (Gyakorlati példák, Esettanulmányok, Bírósági ítéletek) + Online kereshető szószedet és tartalomjegyzék!
Ide kattintva olvass bele a kiadványba!
Jelölje be azokat a kiegészítő termékeket, amiket még a kosárba szeretne tenni!
Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Tartalom és kiadási információk

Tartalom:

1. BEVEZETÉS

2. NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEK ÁFABELI MINŐSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI

-  Áfa elemzésével kapcsolatos fogalmak – áfa-elemzés menete

-  Áfa hatálya

-  Áfa alapja, mértéke

-  Adólevonás, adóbefizetés és egyéb adminisztratív jellegű kérdések

-  Mi a különbség az áfa hatályán kívüli és az adómentes ügylet között? Egy nemzetközi ügylet áfa-elemzésének menete

-  Pozíció-specifikus áfa-kérdések és adókockázatok nemzetközi ügyleteknél

3. SZEMÉLYI HATÁLY A NEMZETKÖZI ÁFA-ÜGYLETEKNÉL - ADÓALANYOK

-  Mi a különbség az adóalany és az adófizetésre kötelezett személy fogalmai között?

-  A jogképesség, mint az adóalanyiságot megalapozó kritérium – Mi a különbség a jogalanyiság és adóalanyiság között nemzetközi viszonylatban?

-  Adóalanyiság külföldiek esetében és belföldiek adóalanyisága külföldön 

-  Gazdasági tevékenység fogalma

-  Az ún. univerzális adóalanyiság és gazdasági tevékenység

-  Nemzetközi fordított adózás és az adóalanykénti bejelentkezés összefüggései 

-  Regisztrációs kötelezettség

-  Belföldön végzett gazdasági tevékenység, a belföldi adóalanyiság és a bejelentkezés közötti összefüggés

-  Gazdasági letelepedettség szerepe az áfa-adózásban és az adóalanyiság megalapozásánál

-  Van-e különbség az adóalanyiság és adófizetésre kötelezett személy szempontjából annak, hogy a külföldi közösségbeli vagy harmadik országos? 

-  Pénzügyi képviselő

-  Külföldiek gazdasági letelepedettségi formái az adóalanyiság szempontjából

-  Leányvállalat és közös vállalat

-  Fióktelep

-  Kereskedelmi képviselet

-  Példák a kereskedelmi képviselet áfa-elszámolására

-  Nem letelepedett, csak adószámos adóalanyok

-  Külföldiek belföldi jelenlétére vonatkozó áttekintés az áfa-alanyiság szempontjából

4. TERÜLETI HATÁLYRÓL ÁLTALÁBAN - A TELJESÍTÉS HELYE

-  Belföld – Közösség – harmadik ország

-  Belföld fogalma 

-  Közösség területe

-  Harmadik állam

-  A nemzetközi ügyletek áfa minősítésének mechanizmusa a területi hatály szempontjából

5. TÁRGYI HATÁLYÁRÓL ÁLTALÁBAN - NEMZETKÖZI TERMÉKÜGYLETEK

-  Termékértékesítések nemzetközi viszonylatban, a termékértékesítések teljesítési helye az egyes ügyletcsoportok szerint

-  Fuvarozást feltételező termékértékesítések

-  Láncértékesítés fogalma, szabályai és teljesítési helye

-  Példák a láncügylet teljesítésihely-szabályokra

-  Esettanulmány raktározással megszakított láncügyletek teljesítési helyére

-  Esettanulmány láncügyletnél arra az esetre, amikor megoszlik a fuvarköltség viselése két szereplő között

-  Adómentesség érvényesülése láncügyleteknél

-  Adómentesség feltételei közösségi láncügyleteknél

-  Mitől minősül egy láncértékesítés körhinta-csalásnak, és mi a szankciója?

-  Háromszögügylet szabályai és láncügylethez történő kapcsolódási pontjai

-  Példák háromszögügyletre

-  Adómentesség feltételei harmadik országos láncügyleteknél (exportláncügyletek)

-  Bejelentkezés kérdései láncügyleteknél

-  Fuvarozással együtt járó, de nem láncértékesítések teljesítési helye

-  Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés fogalma és teljesítési helye

-  Termék mozgatásával nem járó termékértékesítések teljesítési helye

-  Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: a Közösségen belüli termékmozgások

-  Adómentesség és területi hatályon kívüliség közösségi viszonylatban

-  Közösségen belüli adómentes termékértékesítés

-  Klasszikus közösségi adómentes termékértékesítés

-  Közösségi mentes értékesítés szereplői és a közösségi adószám jelentősége az adómentességnél

-  Más tagállamba történő kiszállítás igazolása és annak elmaradásának jogkövetkezményei

-  Kiszállítás igazolására vonatkozó uniós és magyar szabályozás és joggyakorlat

-  Értékesítés és kiszállítás közötti közvetlen összefüggés

-  Megvonható-e az adómentesség az eladótól, ha a fuvarokmányok utóbb hiteltelennek bizonyulnak?

-  Új közlekedési eszköz Közösségen belüli adómentes értékesítése

-  Saját termék átszállítása másik tagállamba (vagyonmozgatás), és az az alóli kivételek

-  Teljesítés és adókötelezettség keletkezési időpontja közösségi adómentes termékértékesítésnél

-  Időszaki elszámolás Közösségen belüli adómentes értékesítésnél

-  Gyüjtőszámla közösségi adómentes értékesítésnél

-  Részletre eladás, zárt végű lízing, részteljesítés, előleg közösségi adómentes értékesítésnél

-  Közösségen belüli adómentes értékesítés adóalapja

-  Közösségi adómentes értékesítésről kiállított devizás számla forintosítása

-  Ingyenes termékátadás közösségi viszonylatban

-  Ellenőrzési tapasztalatok a Közösségen belüli értékesítési ügyleteknél

-  Más tagállambeli nem adóalany felé teljesített értékesítés

-  Távolsági értékesítés

-  Közösségen belüli termékbeszerzés

-  Klasszikus Közösségen belüli beszerzés

-  Közösségen belüli beszerzés címén adófizetésre kötelezettek köre

-  Adófizetésre kötelezett különleges adózói kör

-  Új közlekedési eszköz Közösségen belüli beszerzése

-  Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi és regisztrációadó-köteles motorkerékpár

-  Jövedékiadó-köteles termék Közösségen belüli beszerzése

-  Saját termék más tagállamból történő behozatala

-  Adó alapja Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

-  Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték forintosítása

-  Adómentesség Közösségen belüli termékbeszerzés esetén

-  Adófizetési kötelezettség és adólevonási jog keletkezésének időpontja, valamint tárgyi feltétele Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén

-  Időszaki elszámolási szerződés alapján teljesített Közösségen belüli beszerzés és a gyüjtőszámla

-  Részteljesítés és részletre eladás, zárt végű lízing közösségi termékbeszerzésnél

-  Adólevonási jog keletkezése Közösségen belüli termékbeszerzésnél

-  Adólevonás bizonylata Közösségen belüli termékbeszerzésnél

-  Közösségen belüli beszerzés utáni adókötelezettség a termék beszállítása nélkül

-  Harmadik országbelitől megvalósított Közösségen belüli beszerzés

-  Ingyenes közösségi beszerzés

-  Raktár közbeiktatásával bonyolított Közösségen belüli termékügyletek

-  Vevői készlet

-  Adóraktár (áfa-raktár)

-  Termék határon átnyúló mozgására vonatkozó szabályok, adómentességek: harmadik országos termékmozgások

-  Export adómentesség, termékimport és a területi hatályon kívüliség

-  Adómentesség a termék Közösségen kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan

-  Klasszikus termékexport

-  Kiléptetés igazolása és kiléptetésre nyitva álló határidő termékexportnál

-  Külföldi utas felé teljesített termékértékesítés

-  Egyéb, a termékexporttal azonos megítélés alá eső, diplomáciai és nemzetközi szervezetekhez kötődő mentességek

-  Nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó adómentességek

-  Termékimport

-  Közösség területére másik tagállamban belépett, majd belföldre került termék áfa-minősítése

-  Szabad forgalomba helyezés és az importáló fogalma

-  Közösség vámterületének, de az áfatörvény értelmében harmadik ország területének minősülő területről behozott termék minősítése termékimport szempontjából

-  Termékimport megvalósulását elhalasztó vámeljárások és az azzal összefüggő adómentességek

-  Átmeneti megőrzés, Vámraktározási eljárás, Vámfelügyelet melletti feldolgozás, Aktív feldolgozási eljárás, Ideiglenes behozatal, Passzív feldolgozás, Árutovábbítási eljárás

-  Termékimport adóalapja

-  Adófizetés módjai termékimportnál: önadózás és kivetés

-  Adólevonási jog termékimportnál

-  Képviseleti formák termékimportnál, a közvetett vámjogi képviselő

-  Adómentességek termékimportnál

-  Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapcsolódó adómentes termékimport

-  Nemzetközi szolgáltatási ügyletek

-  Nemzetközi szolgáltatási ügyletek minősítésének szempontjai, menete - egyenes/fordított adózás

-  Szolgáltatások teljesítési helye - főszabály és kivételek

-  Fő- és mellékszolgáltatás viszony a teljesítési helynél

-  Szolgáltató mikor számlázhat áfa nélkül? Megrendelő mikor fogadhat be áfát tartalmazó számlát?

-  Szolgáltató szempontjából mikor lehet számlázni áfa nélkül főszabály alá eső szolgáltatás esetén?

-  Megrendelő szempontjából mikor jogos az áfa felszámítása a beérkező szolgáltatói számlán?

-  Mikor kell bejelentkezni a belföldi adóalanynak másik országban?

-  Példa más országbeli bejelentkezésre ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás esetén

-  Részletes elemzés

-  A szolgáltatást igénybe vevő adóalany-e?

-  A szolgáltatást igénybe vevő adóalany adóalanyi minőségében rendelte-e meg a szolgáltatást?

-  Megrendelő adóalany belföldi gazdasági letelepedettségéhez kapcsolódik-e a nyújtott szolgáltatás?

-  Gazdasági letelepedettség fogalma

-  Adóalany gazdasági tevékenységének székhelye

-  Állandó telephely fogalma az áfatörvény és a Végrehajtási Rendelet szerint

-  Komplex példa a legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedettség fogalmára a szolgáltatásnyújtás és az igénybevétel szempontjából

-  Állandó telephely fogalma az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint

-  Európai Bíróság

Kiadás éve 2022
Méret B/5
Oldalszám 832
Kötés típusa ragasztókötött

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!