Dr. Futó Gábor

Új Társadalombiztosítási törvény 2020. július 1-től

Teljes ár: 12 495 Ft

Webshop ár: 11 870 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

Jelentősen átalakul a TB-rendszer (Új TBJ)

 

ELSŐ RÉSZ: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

I. FEJEZET: BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Biztosítási kötelezettség elbírálása

 •           Biztosítottak
 •           Foglalkoztatott személyek
 •           Önálló vállalkozók (egyéni és társas vállalkozók)
 •           Egyéb kategória

2. Biztosítottak körének újszerű meghatározása

 •           Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Foglalkoztatott személyek közül)
 •           Munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint biztosított
 •           Szövetkezet tagja
 •           Szakmunkástanulók
 •           Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 •           Megbízási, vállalkozási jogviszony
 •           Választott tisztségviselők
 •           Biztosítás időtartama
 •           Szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok
 •           Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy
 •           Külföldi foglalkoztató számára külföldön folytatott tevékenység
 •           Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az önálló vállalkozók közül)
 •           Egyéni és társas vállalkozók biztosítása
 •           Egyéni vállalkozók biztosítása
 •           Társas vállalkozók biztosítása
 •           Főállású kisadózók
 •           Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok (Biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyok az egyéb kategóriában)
 •           Egyéb címen biztosított személyek
 •           Álláskeresési támogatásban részesülő személyek
 •           Egyházi személyek
 •           Biztosított mezőgazdasági őstermelők
 •           Köztársasági elnök házastársa

3. Biztosítás szünetelése

4. Mentesülés a biztosítási kötelezettség alól

 •           A biztosítás nem terjed ki
 •           A biztosítás nem terjed ki a következő jogviszonyokra sem

 

II. FEJEZET: BELFÖLDI - KÜLFÖLDI - HARMADIK ÁLLAM ÉS POLGÁRA

1. Külföldi–belföldi illetőség

 •           A belföldinek minősülő személy meghatározása
 •           A belföldiséget igazoló okmányok

2. Harmadik állam polgára

 

III. FEJEZET: JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Egyes járulékfajták

 •           Új 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék
 •           Tíz százalékos nyugdíjjárulék
 •           Egészségügyi szolgáltatási járulék
 •           Táppénz-hozzájárulás
 •           Szociális hozzájárulási adó

2. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén

 •           Járulék alapjául szolgáló jövedelmek köre
 •           Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszony szerint biztosított személyek körében
 •           Járulékalapot nem képező jövedelmek
 •           Nem forintban keletkezett járulékalap
 •           A 18,5 százalékos egységes társadalombiztosítási járulékra vonatkozó egyéb rendelkezések
 •           A járulékkülönbözet elszámolása
 •           Külföldi vállalkozásra (munkáltatóra) vonatkozó szabályok
 •           Az elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló eljárás

3. Önálló vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége

 •           Egyéni vállalkozók és táras vállalkozók járulékfizetési rendszere
 •           Biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége
 •           Többes vállalkozói jogviszony
 •           Biztosított mellékfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó fizetési kötelezettsége
 •           Kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők társadalombiztosítási helyzete
 •           Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése
 •           Biztosított mezőgazdasági őstermelő törvényesnél magasabb összegű járulékfizetése
 •           Biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok

4. Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

 

IV. FEJEZET: CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY

1. Családi járulékkedvezményre vonatkozó szabályok

2. Családi járulékkedvezmény érvényesítése

3. Családi járulékkedvezmény összege példaszámítások alapján

4. Családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos jogértelmezések

 •           Családi járulékkedvezmény érvényesíthetősége járulékalapot képező jövedelem többszöri kifizetése esetén
 •           Családi járulékkedvezmény érvényesítése megbízási díj után fizetendő járulékokból
 •           Családi járulékkedvezmény a gyermekgondozási díjat terhelő járulék tekintetében
 •           Mezőgazdasági őstermelő által igénybe vehető családi járulékkedvezmény
 •           KATA adóalanyok

V. FEJEZET: MEGÁLLAPODÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSRA

1. Megállapodás kötése nyugdíjra

 •           Évvásárlás
 •           Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányi idő szolgálati időként történő figyelembevétele a nyugdíj megállapításánál
 •           Megállapodás 1998. évre a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére
 •           Megállapodás kötésére illetékes szerv
 •           Járulék-visszafizetés

2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra

 •           Egészségi állapotfelmérés
 •           Az érintett személyek

3. A megállapodás közös szabályai

VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYES ELLÁTÁSAIRA JOGOSULTAK

1. Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

 •           Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett
 •           Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett belföldi személyek
 •           Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése
 •           Egy sokat vitatott új szabály (háromhavi járuléktartozás)
 •           Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama

3. Amikor nem lehetne egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni (TAJ kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya)

4. Bejelentési kötelezettség vagy igazolás kiadásának elmulasztása és szankciói

 

VII. FEJEZET: TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELY ÁLTAL KIFIZETETT ELLÁTÁSOK ÉS A TÁPPÉNZ-HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA

 

VIII. FEJEZET: NEMZETKÖZI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

1. Harmadik állam és polgára

2. Kétoldalú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy

3. Munkavállalás, biztosítás az Európai Gazdasági Térségben

 •           Közösségi jog
 •           A koordináció alapelvei
 •           Joghatóság
 •           Munkavállaló, önálló vállalkozó egyidejűleg több tagállam területén történő munkavégzése
 •           Biztosítás a lakóhely szerinti államban
 •           Biztosítás a cég székhelye vagy a vállalkozás telephelye szerint
 •           Munkaviszony az egyik és önálló vállalkozói tevékenység a másik államban
 •           A1 igazolás igénylése
 •           Biztosítási kötelezettség ideiglenes megállapítása
 •           Kiküldetés
 •           Egyéb rendelkezések és kivétel engedélyezése a főszabály alól
 •  

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

200 oldal

2020

B/5

ragasztókötött

9786155085833

Kapcsolódó kiadványok