Batta Kálmán, Dr. Deák Dániel, Dr. Futó Gábor, Dr. Herich György, Kanyó Lóránd, Laczi Ferenc, Magony Krisztina, Dr. Őry Tamás, Siegler Zsófia, Vertetics Ádám

Nemzetközi adózás

Teljes ár: 9 870 Ft

Webshop ár: 9 377 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

A könyv fontos célja, hogy elősegítse az okleveles adószakértők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, könyvelők, pénzügyi-számviteli szakemberek, vállalkozók és vállalatvezetők felkészülését a nemzetközi környezetre.

Az első fejezet a hagyományos értelembe vett nemzetközi adózás kérdéseivel foglalkozik. Így a vizsgálat középpontjában a nemzetközi adózás alapproblémája, a kettős és többszörös adóztatás, illetve az aluladóztatás kérdése áll. A könyv részletesen taglalja a kettős adóztatás elkerülésére szolgáló eszközöket és módszereket. Minden eddigi kísérletnél mélyebb elemzés alá vonja a kettős adóztatási modellegyezményeket és kommentárjaikat, a tőkeexportőr és tőkeimportőr országok valamint Magyarország egyezményi gyakorlatát. Az ún. külső adójog vizsgálata során részletesen bemutatja a külföldiek Magyarországról, illetve a magyarok külföldről származó jövedelmének adózását, külön tárgyalva a társadalombiztosítási vetületeket. A beruházásvédelmi megállapodások mellett az adóparadicsomokat, és a következő időszak várhatóan nagy „adócsatáinak” területét, az elszámoló árakat külön is górcső alá vesszük. 

A második fejezet az Európai Unióban hatályos adószabályai részletes bemutatásával foglalkozik. A fejezet célja, hogy a napi realitássá vált európai uniós környezet feltételrendszerét megismertesse. A könyv részletesen tárgyalja a közvetlen adók, a közvetett adók, valamint a helyi adózás kérdéseit úgy, hogy az alkalmazásra kerülő joganyag bemutatása és elemzése mellett az adózással kapcsolatos precedens értékű bírósági gyakorlatot is ismerteti. Az európai uniós adózással párhuzamosan bemutatjuk a magyar jogharmonizáció folyamatát, eddigi eredményeit és várható lépéseit, ezzel is segítve a vállalkozásokat a változásra történő felkészülésben. A munkaerő szabad mozgását lehetővé tevő európai uniós szabályozás fontossá teszi a migráns munkások adózási kérdéseinek bemutatását, amellyel ezért külön alfejezetben foglalkozunk.

A könyv harmadik fejezete a nemzetközi tendenciák bemutatására, az új irányzatok megismertetésére vállalkozik. Ennek során tárgyaljuk az ökoadózás, valamint az e-business adózási kérdéseit. A tendenciákra történő felhívás nemcsak a jogalkalmazók, de a jogalkotók számára is hasznos információkkal szolgálhat a következő időszakra vonatkozóan. 

A könyv az ADÓTANÁCSADÓ sorozat szerves része, amely a nemzetközi adózási ismeretek bemutatását és a nemzetközi adótervezés megalapozását hivatott szolgálni.

 

A tartalomból:

I. Nemzetközi adózás

 1. Nemzetközi adózás
 2. Jogforrások
 3. A nemzetközi adózás alapelvei
 4. A kettős adóztatás elkerülésére, enyhítésére szolgáló módszerek
 5. A nemzetközi adózás bilaterális szabályozása: a kettős adóztatást kizáró modellegyezmények
 6. A kettős adóztatás elkerülésének eszközei egy nettó tőke exportőr ország példáján: Németország
 7. A kettős adóztatás elkerülésének eszközei egy nettó tőke importőr ország példáján: Magyarország
 8. Járulékfizetés magyarok külföldi, külföldiek magyarországi foglalkoztatása esetén
 9. Beruházásvédelmi megállapodások
 10. Adóparadicsomok, off-shore cégek
 11. Az elszámoló árazás

II. Adózás az Európai Unióban

 1. Az Uniós adójog forrásai
 2. A Római Szerződés adózási rendelkezései
 3. Az Európai Unió fontosabb adózási intézményei
 4. Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban
 5. A magyar adóharmonizáció: adóigazgatás
 6. Közösségi és magyar harmonizáció: közvetlen adók
 7. Közösségi és magyar adóharmonizáció: forgalmi adó
 8. Közösségi és magyar adóharmonizáció: jövedéki adó
 9. Közösségi és magyar adóharmonizáció: helyi adók
 10. Szociális biztonság az Európai gazdasági térségben
 11. Az Európai Unió támogatási rendszere

III. fejezet Új irányzatok, nemzetközi tendenciák az adózásban

 1. Az adórendszer fejlődésének legújabb irányai
 2. Ökoadó
 3. Az elektronikus kereskedelem adózási kérdései

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

592 oldal

2011

B/5

ragasztókötörr

9789638921055