Dr. Császár Zoltán, Dr. Császárné dr. Balogh Dóra

KIVA (Kisvállalati adó) 2020

Teljes ár: 9 345 Ft

Webshop ár: 8 878 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

Tippek, trükkök, példák, buktatók a kisvállalati adóban

Tartalom:

1. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése és megszűnése

–        Bejelentkezés a kisvállalati adó alá

–        A kisvállalati adóalanyiság keletkezése

–        A kisvállalati adóalanyiság megszűnése

–        A kapcsolt vállalkozások adatainak vizsgálata

2. A kisvállalati adóalap és az adó mértéke

–        A kisvállalati adóalap részei (áttekintés)

–        A kisvállalati adó mértéke

–        Személyi jellegű kifizetések

o   A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű ráfordítás

o   A garantált bérminimum 112,5 százaléka

o   Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások mint a kisvállalati adóalap részét képező jövedelmek

–        Személyi jellegű kifizetésnek nem minősülő tételek

–        A kedvezményezett foglalkoztatott(ak) utáni kedvezmény összege

–        Személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege

o   Az osztalékhoz kapcsolódó korrekciók

o   A tőkemozgással kapcsolatos adóalap-módosító tételek

o   A pénztár értékének tárgyévi változásaival kapcsolatos korrekciók

o   A Tao tv. 3. számú melléklet A) részében felsorolt, nem elismert költségek, ráfordítások

o   Egyéb korrekciós tételek

–        Kiva vagy tao – adóoptimalizációs számpéldák

–        A kettős adóztatás elkerülése – nemzetközi dimenzió

3. Veszteségelhatárolás a kisvállalati adóban

–        Veszteség és a veszteségleírás általános szabályai

–        Beruházásokhoz kapcsolódó veszteségfelhasználási szabályok

4. A kisvállalati adó megállapítása, bevallása, megfizetése, a kisvállalati adóelőleg

–        A kisvállalati adó megállapításának, bevallásának és megfizetésének általános szabálya

–        Soron kívüli bevallási kötelezettség

o   Az előtársasági időszak

o   Átalakulás, egyesülés, szétválás

o   Végelszámolás

–        A kisvállalati adóelőleg és az adó megfizetése

5. Áttérési szabályok

–        Kiva és az értékcsökkenés

–        Áttérés a társasági adó hatálya alól a kisvállalati adó hatálya alá

o   Adózói döntés szerint alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályai szerint

o   A kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

o   Mikrovállalkozói foglalkoztatotti létszám-növeléshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

o   Fejlesztésitartalék-képzéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

o   Jogdíjra jogosító immateriális jószág elidegenítéséhez, apportálásához kapcsolódó adóalap-csökkentés

o   Az egyéni céget alapító egyéni vállalkozó által „megkezdett” kedvezményekre vonatkozó előírások

o   Az immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet

o   Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

o   Kötelezően alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. szerinti jogutód nélküli megszűnés következtében

o   Kedvezményezett átalakulás

o   Kedvezményezett részesedéscsere

o   Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés

o   Tartós adományozás

o   Mérlegfordulónapi átértékelés

o   Átértékelési különbözet

o   Kedvezményezett eszközátruházás

o   Szokásos piaci ár követelménye

–  Áttérés (visszatérés) a kisvállalati adó hatálya alól a társasági adó hatálya alá

o   Az ún. áttérési különbözet

o   Társaságiadó-előleg bevallási kötelezettség

o   Az elhatárolt veszteség továbbvitele

o   Elszámolás a kisvállalati adóval

o   Egyéb szabályok

o   Áttérés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól (2019-ig) a kisvállalati adó hatálya alá

6. A helyi iparűzési adó, illetve az innovációs járulék alapja kisvállalati adóalanyoknál

–        A helyi iparűzési adóalap

o   A Htv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap-levezetés (általános szabályok szerinti adóalap-megállapítás)

o   A Htv. 39/A. §-ban meghatározott adóalap-levezetés (az adóalap egyszerűsített meghatározása)

o   Az adóalap megállapítása a Htv. 39/B. §-ában foglaltak szerint

–        Az innovációs járulékalap

Kérdés – válasz gyűjtemény

Példák

Tippek

Összefoglalás – Kiva pro és kontra


 

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

140 oldal

2020

B/5

ragasztókötött

9786155085772

Kapcsolódó kiadványok