Császár Zoltán, Császárné Balogh Dóra

KIVA 2021

Teljes ár: 8 295 Ft

Webshop ár: 7 880 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

A gyakorló szakemberek részéről tapasztalt érdeklődés, piaci igény adta az ötletet, hogy egyetlen adónemet, a kisvállalati adót elemző szakkönyv formájában összegezzük mindazokat a fontos szabályokat, elhatárolásokat, lehetőségeket és kockázatokat, amelyek a kisvállalati adó szerint adózók, a kisvállalati adót választók és a kisvállalati adóról más adózási módra áttérő vállalkozások, ügyvezetésük, pénzügyi vezetői számára fontosak lehetnek. A könyv 2020-as premierje után 2021-ben már a második kiadás készülhet el, amely a 2020-as év rendkívüli szabályait és a 2021. január 1-jén hatályos törvényszöveg elemzését tartalmazza. A kiadvány kellő részletességgel, a gyakran felmerülő elhatárolási és értelmezési kérdéseket megválaszolva (26 kérdés és válasz), gyakorlati példákkal és számszaki levezetésekkel (39 példa), a legjobb gyakorlatokat és a legfontosabb összefüggéseket kiemelve (29 tipp) járja körül mindazt, amit 2021-ben a kisvállalati adóról tudni lehet, tudni érdemes. A kiadványból az olvasó gyors és egyszerű megoldásokat nyerhet, valamint részletes magyarázatokat és jogszabályi összefüggéseket ismerhet meg.

A kötetet haszonnal forgathatják nemcsak gyakorló adózási szakemberek, könyvelők, tanácsadók, jogászok és könyvvizsgálók, hanem a kisvállalatok fejlődése, finanszírozása iránt érdeklődő hallgatók, kutatók és oktatók is.

Tartalom:

1. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése és megszűnése

- Bejelentkezés a kisvállalati adó alá

- A kisvállalati adóalanyiság keletkezése

- A kisvállalati adóalanyiság megszűnése

-  A kapcsolt vállalkozások adatainak vizsgálata

2. A kisvállalati adóalap és az adó mértéke

-  A kisvállalati adóalap részei (áttekintés)

-  A kisvállalati adó mértéke

- Személyi jellegű kifizetések

- A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű ráfordítás

- A garantált bérminimum 112,5 százaléka

- Béren kívüli juttatások és egyes meghatározott juttatások mint a kisvállalati adóalap részét képező jövedelmek

- A koronavírus világjárványra tekintettel hozott adóalap-könnyítés a kisvállalati adóban

- A 2020. tavaszi COVID-helyzet okán hozott rendelkezések

- A 2020. őszi–téli járványhelyzetben hozott intézkedések

- Személyi jellegű kifizetésnek nem minősülő tételek

- A kedvezményezett foglalkoztatott(ak) utáni kedvezmény összege

- Személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege

- Az osztalékhoz kapcsolódó korrekciók

- A tőkemozgással kapcsolatos adóalap-módosító tételek

- A pénztár értékének tárgyévi változásaival kapcsolatos korrekciók

- A Tao tv. 3. számú melléklet A) részében felsorolt, nem elismert költségek, ráfordítások

- Egyéb korrekciós tételek

- KIVA vagy TAO – adóoptimalizációs számpéldák

- A kettős adóztatás elkerülése – nemzetközi dimenzió

3. Veszteségelhatárolás a kisvállalati adóban

- Veszteség és a veszteségleírás általános szabályai

- Beruházásokhoz kapcsolódó veszteségfelhasználási szabályok

4. A kisvállalati adó megállapítása, bevallása, megfizetése, a kisvállalati adóelőleg

- A kisvállalati adó megállapításának, bevallásának és megfizetésének általános szabálya

- Soron kívüli bevallási kötelezettség

- Az előtársasági időszak

- Átalakulás, egyesülés, szétválás

- Végelszámolás

- A kisvállalati adóelőleg és az adó megfizetése

5. Áttérési szabályok

- KIVA és az értékcsökkenés

- Áttérés a társasági adó hatálya alól a kisvállalati adó hatálya alá

- Adózói döntés szerint alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályai szerint

- A kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

- Mikrovállalkozói foglalkoztatotti létszám-növeléshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

- Fejlesztésitartalék-képzéshez kapcsolódó adóalap-kedvezmény

- Jogdíjra jogosító immateriális jószág elidegenítéséhez, apportálásához kapcsolódó adóalap-csökkentés

- Az egyéni céget alapító egyéni vállalkozó által „megkezdett” kedvezményekre vonatkozó előírások

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet

- Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

- Kötelezően alkalmazandó adóalap-korrekciók a Tao tv. szerinti jogutód nélküli megszűnés következtében

- Kedvezményezett átalakulás

- Kedvezményezett részesedéscsere

- Korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés

- Tartós adományozás

- Mérlegfordulónapi átértékelés

- Átértékelési különbözet

- Kedvezményezett eszközátruházás

- Szokásos piaci ár követelménye

- Áttérés (visszatérés) a kisvállalati adó hatálya alól a társasági adó hatálya alá

- Az ún. áttérési különbözet

- Társaságiadó-előleg bevallási kötelezettség

- A kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett és fel nem használt veszteség

- Elszámolás a kisvállalati adóval

- Egyéb szabályok

6. A helyi iparűzési adó, illetve az innovációs járulék alapja kisvállalati adóalanyoknál

- A helyi iparűzési adóalap

- A Htv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott adóalap-levezetés (általános szabályok szerinti adóalap-megállapítás)

- A Htv. 39/A. §-ban meghatározott adóalap-levezetés (az adóalap egyszerűsített meghatározása)

- Az adóalap megállapítása a Htv. 39/B. §-ában foglaltak szerint

- Az innovációs járulékalap

Kérdés – válasz gyűjtemény

Példák

Tippek

Összefoglalás – Kiva pro és kontra

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

160 oldal

2021

B/5

ragasztókötött

9786155085901