Lilliné Fecz Ildikó

Előzetes Államháztartási számlakeret-tükör 2014

6 200 Ft (teljes ár)

3 100 Ft (webshop ár)

Kosárba

Megjelent az:
Államháztartási számvitel a gyakorlatban 2016

 

Az új államháztartási számvitel szerinti 2015. évi számlakeret-tükör:

Államháztartási szervezetek számlatükre 2015

 

50 %-os akció az Előzetes Államháztartási számlakeret-tükörre

A Számlatükör a hatályos számviteli törvény 178. § (1) a) pontja és az államháztartási törvény 109. § 33. pontja alapján 2014-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget. A kézirat leadását követően jelent meg az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet. Ez a 2014. évi átrendezéshez kapcsolódó részletes feladatokat rögzíti. A későbbiek során még további pontosítások, jogszabályok (pl. kontírozási rendelet, szakfeladatrend, költségvetést megalapozó törvénycsomag, adócsomag, stb.) megjelenése várható, így ez az előzetes Számlakeret-tükör még változni fog, így nem tekinthető a 2014. évi végleges számlatükörnek.
Az új államháztartási számvitelt szabályozó kormányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól. Az államháztartás szervezetei a továbbiakban is a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközeinek és azok forrásainak állományában bekövetkezett változásokról a kettős könyvvitel zárt rendszerében módosított eredmény- és teljesítésszemléletű könyvvitelt vezetnek, de már alkalmazzák korlátozottan az időbeli elhatárolás elvét.
A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat, és korlátozott módon igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét, ezen gazdasági eseményeket az 1-9. számlaosztályban számolja el. A költségvetési számvitel részében az államháztartási gazdálkodás viteléhez szükséges információk biztosítását: az előirányzatokat és ezekhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban számolja el.
A számlatükörben foglalt főkönyvi számlák alapján az államháztartás egyes alrendszereihez tartozó költségvetési szervek – sajátosságaik figyelembevételével – elkészíthetik a saját számviteli rendjüknek megfelelő számlatükröt.
A főkönyvi számlák és azok alábontása összhangban vannak a hatályba lépett új számviteli előírásokkal, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel, az Egységes Rovatrenddel és a költségvetési beszámoló 2014-es jelenlegi tartalmával. A számlatükör alkalmazásával biztosítható, hogy a költségvetési beszámoló adatai könyvvitellel alátámasztottak legyenek.

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

320 oldal

2013

A/4

ragasztókötött