Dr. Sztankó Dániel

EKÁER Kézikönyv 2020

Teljes ár: 12 900 Ft

Webshop ár: 12 286 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

EKÁER és ÁFA az aktuális jogszabályok tükrében

 

ELSŐ RÉSZ: EKÁER ÉS ÁFASZABÁLYOK

1. Bevezető

■ Kiket érint ez a szabályozás a gyakorlatban?

■ Milyen esetekben keletkezik EKÁER-kötelezettség?

■ Kinek kell EKÁER-számot kérnie? Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személy

2. Építőkockák – EKÁER-fogalmak

■ A járművel kapcsolatos fogalmak

■ Ügyletekkel kapcsolatos fogalmak

■ Saját termék mozgatása Közösségen belül

■ Saját termék Közösségen belüli mozgatása alóli kivételek

■ A fuvarozással kapcsolatos fogalmak

■ Egyéb fogalmak

3. Az EKÁER-elemzés folyamata. Az EKÁER tárgyi hatálya, avagy milyen ügyletek esetében áll fenn EKÁER-kötelezettség?

■ Az EKÁER-kötelezettséget befolyásoló tényezők

■ Példák az EKÁER-kötelezettség vizsgálatára

■ Harmadik országból származó termékek fuvarozásával kapcsolatos EKÁER-bejelentési kötelezettség

■ Fuvareszközök beszerzéséhez kapcsolódó EKÁER-bejelentési kötelezettség

4. EKÁER-mentességek

■ Kiemelten fontos cél érdekében végzett tevékenység EKÁER-mentessége

■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek

■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek – néhány fontos tudnivaló

■ Postai küldemények EKÁER-bejelentési kötelezettsége

■ Mentesül-e a fémhulladék fuvarozása az EKÁER-bejelentési kötelezettség alól?

■ Köracél, illetve az abból készült alkatrészek fuvarozását terheli-e EKÁER-bejelentési kötelezettség?

■ Kardvirághagymák tekintetében fennálló bejelentési kötelezettség

■ Egyedi mentességi szabályok – útszakasz-mentesítés

■ Útszakasz mentesítés szabályai koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet idején

5. Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személye, avagy az EKÁER személyi hatálya

■ Kinek kell bejelentenie az EKÁER-t?

■ A bejelentő személyi státuszához kapcsolódó egyszerűsítések – egyszerűsített bejelentés

■ Mit jelent az egyszerűsített bejelentés?

■ Kit érint az egyszerűsített bejelentés?

■ Kinek kell bejelentkeznie az EKÁER-be?

■ EKÁER-meghatalmazás

6. A bejelentendő adatok köre

■ Teljes adattartalmú bejelentés

■ Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

■ Bejelentendő adatok – egyes gyakorlati kérdések

■ Feladó, címzett, felrakodás és kirakodás helye

■ Tömegadat

■ Göngyöleg (A termék és a göngyöleg együttes szállítása, Csak a göngyöleg utazik)

■ A fuvarozás indoka

■ A cikkszám szerepeltetése az EKÁER-rendszerben

■ A bejelentendő érték

7. Mikor kell EKÁER-számot kérni? Az adatszolgáltatásra vonatkozó határidők

■ Bejelentési határidők

■ Adatmódosítás

■ Az EKÁER-szám lezárása

■ Lezárt EKÁER szám adatainak módosítása 2020. március 1-től

■ Hogyan módosult az adózás rendjéről szóló törvény (Art.)?

■ Milyen adatokat lehet módosítani EKÁER szám lezárása után?

■ Továbbra is le kell zárni az EKÁER számokat?

■ Mit jelent ez a gyakorlatban?

■ Hogyan lehet módosítani az adatokat az EKÁER web felületen?

8. Hány EKÁER-szám kell? Gyűjtőfuvar

9. Kockázati biztosíték

■ Milyen esetekben kell kockázati biztosítékot nyújtani?

■ Kockázati biztosíték és egyéb követelmények kockázatos élelmiszerekkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

■ Kockázati biztosíték új EKÁER-kötelezett esetén

■ Kockázati biztosíték és egyéb követelmények egyéb kockázatos termékkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán

■ Több jogcímen is fennálló biztosítéknyújtási kötelezettség

■ Hogyan lehet kockázati biztosítékot nyújtani?

■ EKÁER-biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség

■ Csökkenthető-e a biztosíték mértéke?

■ A kockázati biztosíték visszautalása

■ A kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása

■ A garancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

■ Kockázati biztosíték koronavírus járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetben

10. Üzemzavar, karbantartás. Adatbiztonság és tájékoztatás

■ Üzemzavar

■ Karbantartás

11. Szankciók és intézkedések

■ Mulasztási bírság

■ Kimentési lehetőség – az „adott helyzetben elvárható eljárás” igazolása

■ Fuvarozók nyilatkozattételi kötelezettsége

■ Hatósági zár alá vétel

■ A lefoglalt ingóság értékesítése

■ A jármű visszatartása

■ Az áru hatósági felügyelet alá vonása

12. EKÁER-ellenőrzési tapasztalatok

■ Az ellenőrzés során tapasztalt tipikus hibák

■ Útravaló: Hogyan készüljünk az EKÁER-ellenőrzésre?

 

MÁSODIK RÉSZ: EGYES ÜGYLETEK ÁFA- ÉS EKÁER-BELI KEZELÉSE

13. Alanyi adómentesek és kompenzációs felárra jogosultak

14. Fordított adózás alá tartozó ügyletek

15. A hulladékkezelés esetei

■ A hulladéknak van másodlagos értéke – termékértékesítés

■ A hulladék kezelése szolgáltatásnyújtás keretén belül

16. Mozgóárusok

17. Reklamációk és garanciális áru

■ Belföldi reklamáció kezelése

■ Nemzetközi reklamáció kezelése

■ A visszáru EKÁER-beli kezelése

18. Bizományi értékesítés

19. INCOTERMS paritások szerepe az EKÁER-ben

20. Nemzetközi láncügylet

■ Mikor beszélünk láncügyletről?

■ A teljesítési hely meghatározása

■ A fuvarozással járó ügylet meghatározása

■ A többi (álló) ügylet meghatározása

■ A láncügyletben szereplő ügyletekhez kapcsolódó áfamérték

■ Láncügyletek – gyakorlati konklúziók és következmények

■ Láncügyletek EKÁER-beli kezelése

■ Példák belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

■ Példa háromszereplős belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

21. A belföldi láncügylet EKÁER-szabályai

■ Példa belföldi láncügyletre

22. Háromszögügylet

23. Saját áru mozgatása külföldi adóalany által

■ Példa saját áru mozgatására külföldi adóalany által

24. Bérmunka

■ Belföldi bérmunka

■ Közösségen belüli bérmunka (nem egyszerűsített)

■ Közösségen belüli egyszerűsített bérmunka

■ Mi a fuvarozás indoka bérmunka esetén?

25. Import ügyletek kezelése

■ Termékimport a beléptetés országában (az ún. 42. eljárás)

■ A rendeltetés helyén megvalósuló termékimport

MELLÉKLETEK

■ Az EKÁER rendelet 2020. márciusában hatályos szövege

■ Kockázatos termékek köre

■ Egyéb kockázatos termékek köre

■ NAV kérdések és válaszok

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

272 oldal

2020

B/5

ragasztókötött

9786155085819

Kapcsolódó kiadványok