Dr. Sági Judit

Bankügyletek gyakorlati ismeretei T05/2009

Teljes ár: 3 800 Ft

Webshop ár: 1 750 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

A kiadvány elfogyott! Ajánljuk a BANKTAN kiadványt a szerzőtől.

 

Az I., bevezető rész elhelyezi mind a hitelintézeti rendszer egyes intézményeit, mind az általuk nyújtott banki szolgáltatásokat napjaink jogszabályi és piaci (megtakarítási és befektetési) környezetében.

A II. részben a banküzem passzív bankműveletei közé sorolt betétgyűjtéssel, valamint a bankközi forrásbevonással és az értékpapír-alapú forrásszerzéssel kapcsolatos ismeretek összegző leírása és szemléltetése olvasható. Ez a rész tartalmazza továbbá a betétbiztosítással és a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos, a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseket.
A III. rész célja, hogy betekintést nyújtson a hitelezés és a hiteljellegű finanszírozás gyakorlati kérdéseibe. Főbb vonalaiban tartalmazza az egyes hitelfajták sajátosságait, a hitelkihelyezés és a hitelkezelés szabályait, a hitelbiztosítékok fedezetbe való bevonhatóságát, valamint a bank részéről a hitelezési kockázat kezelésének mikéntjét.
A jegyzet IV. része a semleges bankműveleteket tárgyalja, kiemelve a pénzforgalom körébe tartozó műveleteket.
Az egyes fejezetek végén szereplő összefoglalók áttekintést adnak az adott fejezet tartalmáról, lényegéről, elősegítve a tananyag jobb megértését, az elemi, részletekbe menő ismeretanyag szintetizálását. Ugyancsak az egyes fejezetek végén megadott kérdések lehetővé teszik a tananyag elsajátítója számára, hogy ismereteit, azok tartalmát, részletességét saját maga ellenőrizze. A jegyzetben szereplő ábrák, táblázatok és példák segítik az olvasót a tárgyalt ismeretanyag jobb megértésében.

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

192 oldal

2010

B/5

ragasztókötött

978 638 324 4

Kapcsolódó kiadványok