Lilliné Fecz Ildikó

Államháztartási szervezetek számlatükre 2016 kiegészítés

Teljes ár: 2 900 Ft

Webshop ár: 800 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

Kiegészítés a 2015. évi számlatükörhöz 3-9. számlaosztály

Az államháztartási számviteli változások 2016-ban nem érintették a pénzügyi számvitelből az 1-2. számlaosztály tartalmát, így a kiadvány a 3-9. számlaosztályt tartalmazza. A költségvetési számvitelben két bevételi rovat tartalma módosult a B408, valamint a B409., melyhez kapcsolódó számlák is megtalálhatók a kiadványban. A Saldo 2015. évi Számlakeret-tükör kiegészítő kiadványaként jelent meg a Saldo 2016. évi Számlakeret-tükör a két könyv egyidejű használata javasolható.
A számviteli törvény és az államháztartási számviteli kormányrendelet alapvető változása az eredményszámlák tartalmának és tagolásának átalakítása. 2016-ra megszűntetésre került a rendkívüli ráfordítások s bevételek eredménykategória.
Az eddig idesorolt tételek az egyéb és a pénzügyi műveletek eredménykategóriába kerültek áthelyezésre.
Az eredményszámlák átrendezése a mérlegszámlák közül az aktív és passzív időbeli elhatárolások tagolását, illetve képzésének és feloldásának elszámolását is befolyásolják.
2016-ra az Áhsz. és a könyvelési rendelet új alapokra helyezte az általános forgalmi adó év közbeni és év végi elszámolásának rendszerét, emiatt a 364. számlák tagolása is jelentősen módosult.
Az idegen pénzeszközök kategória elkülönített számlacsoportú tagolása 2015-re megszűnt az egy éves gyakorlati tapasztalatok alapján került módosításra a 32-33. számlacsoport.
Az államháztartás viteléhez és az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információkat tartalmazó költségvetési beszámolók tartalmi azonosságát az államháztartás szervezetei számlakerete/számlatükre biztosítja. E kiadványban foglalt főkönyvi számlák alapján az államháztartás egyes alrendszereihez tartozó költségvetési szervek – sajátosságaik fi gyelembevételével – elkészíthetik a saját számviteli rendjüknek megfelelő számlatükröt. A számlatükör képezi alapját az államháztartás szervezetei számlarendjének és számviteli politikájának. A számlaosztályban szereplő számlák javasolt
alábontása az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez nyújtanak segítséget.
A főkönyvi számlák és azok alábontása összhangban vannak a jelenleg hatályos új számviteli előírásokkal, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel, az Egységes Rovatrenddel és a költségvetési beszámoló 2016-es jelenleg ismert tartalmával. A számlatükör alkalmazásával biztosítható, hogy a költségvetési beszámoló adatai könyvvitellel alátámasztottak legyenek.

 

Megjelenés: 2016. március 21.

A kiadvány a Saldo tagszervezetei szerződés szerint megkapják!

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

110 oldal

2016

A/4

ragasztókötött

9789636385019