Bonácz Zsolt

Alanyi adómentesség 2019

Teljes ár: 9 900 Ft

Webshop ár: 9 405 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

Utolsó példány!

Tippek, trükkök, ötletek

Az Áfa tv. változásai közül az egyik legfontosabb az alanyi adómentesség értékhatárának jelentős (8 millióról 12 millió forintra történő) emelése. Ennek eredményeképpen 2019-től várhatóan olyan vállalkozások is fontolóra veszik az alanyi adómentesség választását, akik 2018-ig áfa fizetésére voltak kötelezettek. E körbe tartozó vállalkozásnak ismerni kell az alanyi adómentesség választásának törvényi feltételeit, azokat helyesen kell értelmezni. Továbbá azt is mérlegelni kell, hogy az alanyi adómentesség választása az előnyök mellett milyen hátrányokkal jár.

A katás vállalkozások többsége alanyi adómentes státuszú. 2019-től a naptári évre meghatározott 40%-os adót nem viselő katás bevételhatár és az alanyi adómentesség felső határa megegyezik. Az alanyi adómentes katás vállalkozásoknak különbséget kell tenniük a két fogalom között. Amennyiben a katás bevétel alapján vizsgálják meg az alanyi adómentesség értékhatárát, akkor téves döntés hozhatnak az alanyi adómentesség fennmaradásával, illetve elvesztésével kapcsolatban.

 

Tartalom:

 

1. Az alanyi adómentesség alapvető szabályai

 • Az alanyi adómentesség helye az adómentességi jogcímek között
 • Alanyi adómentesség választására jogosult személyi kör
 • Az alanyi adómentesség korlátai
 • Adószám az alanyi adómentesség időszakában
 • Az alanyi adómentesség időszakában érvényes adózási szabályok
 • Az alanyi adómentes adózót terhelő bevallási kötelezettség
 • Az alanyi adómentesség választására vonatkozó eljárási szabályok
 • Az alanyi adómentesség választására vonatkozó nyilatkozat visszavonásának lehetősége
 • Alanyi adómentesség utólagos választása (jogszabályi hivatkozás 257/F. §)

2. Az alanyi adómentesség értékhatárának számítása

 • Értékhatárba be nem számító ügyletek
 • Az előleg kezelésére vonatkozó adóhatósági állásfoglalás
 • Az alanyi adómentesség értékhatára a tevékenység megkezdésének évében
 • Módosító, érvénytelenítő számla figyelembe vétele az alanyi adómentes értékhatárnál
 • Az alanyi adómentesség értékhatára a tevékenység szüneteltetése esetén
 • Az alanyi adómentesség értékhatára jogutód nélküli megszűnés esetén
 • Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek kezelése az értékhatár számításánál
 • A teljesítési időpont befolyásolása
 • A teljesítés időpontja esedékesség ismerete nélküli számlázásnál
 • Tárgyi áfamentes ingatlan-bérbeadás ellenértékének kezelése
 • Az alanyi adómentes értékhatár értelmezése egyéni vállalkozói tevékenység mellett végzett önálló tevékenység esetén
 • Az értékhatár számítása
 • Az adóalanyi minőség jelölése a számlán

3. Az alanyi adómentesség 2019. január 1-jétől történő választásának feltételei

 • Az alanyi adómentesség fenntartása 2019-re
 • Áttérés az alanyi adómentességre 2019-től
 • A 2018-ban alanyi adómentességét elvesztő adózó áttérése
 • A 2018-ban áfakörbe tartozó adózó áttérése az alanyi adómentességre
 • A 2019-re vonatkozó szerződések kezelése az értékhatár vizsgálatánál
 • Eseti ügyletek kezelése az értékhatár vizsgálatánál

4. Az áfakörből az alanyi adómentességre való áttérés következményei

 • Az áfás időszakban beszerzett és az alanyi adómentesség időszakában használt tárgyi eszközzel kapcsolatos áfakorrekció
 • Az áfás időszak alatt beszerzett árunak az alanyi adómentesség időszakában történő értékesítéséhez kapcsolódó adókövetkezmény
 • Adófizetést generáló értékesítés
 • Adófizetést nem generáló értékesítés
 • Az áfás időszak alatt beszerzett anyag alanyi adómentesség időszakában történő felhasználásához kapcsolódó adókövetkezmény
 • Alanyi adómentes adózó jogutód nélküli megszűnése
 • Az alanyi adómentesség időszakában gyakorolható adólevonási jog
 • Az adókötelessé tétel kezelése az alanyi adómentesség időszakában

5. Jellemzően előforduló ügyletekre (gazdasági eseményekre) vonatkozó szabályok

 • Tárgyi eszköznek minősülő személygépkocsi értékesítése
 • Adólevonási tilalommal érintett tárgyi eszköz (nem személygépkocsi) értékesítése
 • Adólevonási tilalommal nem érintett tárgyi eszköz értékesítése
 • Termék ingyenes átadása, termék kivonása vállalkozási tevékenységből
 • Adófizetéssel járó ingyenes átadás, ingyenes felhasználás
 • Adófizetéssel nem járó ingyenes átadás, ingyenes felhasználás
 • A termék vállalkozási tevékenységből való kivonása tényállás adóhatósági értelmezése, a kivonáshoz kapcsolódó adóterhek
 • Selejtezés, káresemény miatti megsemmisülés, jogellenes eltulajdonítás, leltárhiány

6. A fizetendő és a levonható adó korrekciója az alanyi adómentesség időszakában

 • A fizetendő adó korrekciója
 • A levonható adó korrekciója

7. A katás bevételhatár és az alanyi adómentesség felső határának értelmezése

8. Termék beszerzése az EU valamely tagállamában

 • A közösségi termékbeszerzés fogalma
 • Áfa fizetésével nem járó beszerzések
 • Áfa fizetésével járó beszerzések
 • Áfafizetés saját döntés alapján
 • Áfafizetés az értékhatár átlépése következtében
 • Új közlekedési eszköz, jövedéki termék közösségi beszerzése
 • Közösségi adószám felhasználásán alapuló adófizetési kötelezettség
 • Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja
 • Az adó alapja és az adó mértéke

9. Külföldön teljesített és külföldről igénybe vett szolgáltatások

 • Külföldön teljesített szolgáltatások
 • A megrendelő adójogi státusának jelentősége
 • A teljesítéssel legközvetlenebbül érintett gazdasági letelepedés meghatározása
 • A teljesítés helyén fennálló adóalanyiság
 • Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kezelése
 • A számlázás sajátos szabályai
 • Szolgáltatás igénybevétele más tagállamból, harmadik országból
 • Az adófizetési kötelezettség keletkezése
 • Szolgáltatás nyújtója részére teljesített előleg utáni adófizetési kötelezettség
 • A külföldi fizetőeszközben kifejezett előleg és ellenérték átszámítása
 • Az adó alapja és az adó mértéke
 • A teljesítés helyére vonatkozó szabályok
 • A teljesítés helyére vonatkozó speciális szabályok adóalany megrendelő esetén
 • A teljesítés helyére vonatkozó speciális szabályok nem adóalany megrendelő esetén

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

128 oldal

2018

A/4

ragasztókötött

9786155085642

Kapcsolódó kiadványok