Sivák József, Szemlér Tamás, Vigvári András

A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei

Teljes ár: 4 305 Ft

Webshop ár: 4 090 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

 

A könyv segítségével érthetővé válik a hazai és az európai uniós közpénzügyi rendszer működése, körvonalazódnak az e területen jelentkező kihívások és a kihívásokra adott válaszok természete. A tárgyalásban nagy hangsúly helyeződik a közpénzügyek és a pénzügyi rendszer más alrendszerei közti összefüggések bemutatására, a költségvetési kérdések és a gazdaságpolitika szoros kapcsolatának érzékeltetésére, így az Olvasó nemcsak a „Milyen?”, hanem a „Miért?” típusú kérdésekre is választ kap.

A kötet rendkívül gazdag ábraanyaga, az összehasonlításra és értékelésre is alkalmat adó, adatokban bővelkedő táblázatok megkönnyítik a leírt ismeretek rendszerezését és az összefüggések elsajátítását. A kézikönyvként történő alkalmazást részletes szakmai értelmező szótár és tárgymutató segíti, s mindezeken túl hasznos tudásanyagot vonultat fel a könyvet kiegészítő hazai közpénzügyi kronológia, illetve európai uniós történeti kronológia is.

A kiadványt a gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási graduális és posztgraduális képzések hallgatóin túlmenően a közszolgálatban dolgozó gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják.

 

Tartalom:

    1. fejezet – Történeti visszatekintés, intézményi hagyományok, folyamatok, a magyar államháztartás főbb folyamatai 1990–2012


       Honnan hová?


       1.1. A magyar államháztartás történeti visszatekintésben
          1.1.1. Történeti érdekességek az első világháború előtti időszakból
          1.1.2. Államháztartás a két világháború közötti időszakban
          1.1.3. A tervgazdaság időszakának költségvetései
             A direkt tervutasítás kora (1950–1968)
             Az indirekt irányítás időszaka (1968–1980)
             Az 1980–1990 közötti évek, a „koraszülött jóléti állam” időszaka
             Átmenet a modern államháztartási rendszer felé
             Az államháztartási reformok kezdetei

          1.1.4. Az államháztartás rendszere a rendszerváltoztatás kezdetétől napjainkig
             A modern államháztartási rendszer kiépítése
             Az első államháztartási törvény
             Állampénzügyi intézményrendszer
             Törekvések az állami működés hatékonyságának növelésére – államháztartási reformok
             A szabályalapú költségvetési rendszer bevezetése Magyarországon
             Az állami feladatok felülvizsgálata
             Hogyan folytatódik a történet?


       1.2. A magyar államháztartás főbb folyamatai 1990–2011 között
          1.2.1. Az államháztartás bevételi oldalának jellemzői
          1.2.2. Az államháztartás kiadási oldalának jellemzői
          1.2.3. Az államháztartási egyenleg alakulását befolyásoló tényezők
          1.2.4. Az államadósság alakulása


       1.3. A magyar helyi önkormányzati rendszer pénzügyi folyamatai


    2. fejezet – A magyar államháztartás intézményrendszere, a költségvetési jogok gyakorlásának keretei


       Honnan hová?
       2.1. Kihívások és válaszok a magyar közpénzügyi szabályozás terén
       2.2. A közpénzügyi menedzsment új intézményrendszere
          2.2.1. A közfeladat ellátását végző kormányzati szervezetek

       Költségvetési szerv
          2.2.2. A költségvetési fegyelmet szolgáló intézmények
          2.2.3. A pénzgazdálkodás intézményrendszere, a Magyar Államkincstár
          2.2.4. Az államadósság-kezelés intézményes keretei, az állam „befektetési bankja”
          2.2.5. Az államháztartás és az MNB kapcsolata
       2.3. A költségvetési jogok gyakorlásának intézményi kerete a magyar államháztartásban
          2.3.1. A kormányzati szektor reál- és pénzfolyamatait összehangoló intézményrendszer
          2.3.2. A költségvetési tervezés
          2.3.3. A költségvetés elfogadása


    3. fejezet – A költségvetés végrehajtásának és pénzügyi menedzsmentjének főbb szabályai a magyar államháztartásban


       Honnan hová?


       3.1. A költségvetés végrehajtásának alapvető szabályai
       3.2. Korrekciók a költségvetés végrehajtása során
          3.2.1. Zárolás, előirányzat-átcsoportosítás
          3.2.2. Korrekciók az elemi költségvetések bizonyos körében
       3.3. Munkaerő-gazdálkodás
       3.4. Beszerzések
       3.5. Vagyongazdálkodás
       3.6. Az állami pénzgazdálkodás megvalósítója, a MÁK
       3.7. Államadósság-kezelés
          3.7.1. Az államadósság-kezelési stratégia kialakítása, főbb elemei és gyakorlati megvalósítása
          3.7.2. Az államadósság kezelésének főbb pénzügyi instrumentumai
          3.7.3. Az állampapírok piacának működése
       3.8. Ellenőrzés
          3.8.1. Külső ellenőrzés
          3.8.2. Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés
       3.9. Beszámolás és elszámolás a költségvetési törvényben nyert felhatalmazással, a zárszámadás


    4. fejezet – A kormányzati szintek közötti munkamegosztás a magyar államháztartásban, a helyi önkormányzatok pénzügyei


       Honnan hová?

       4.1. A magyar önkormányzati rendszer nemzetközi összefüggésben
       4.2. Feladat- és hatáskörök a magyar önkormányzati rendszerbe
       4.3. A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei gyakorlásával kapcsolatos intézményi keretek
       4.4. A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai
          4.4.1. Az önkormányzatok bevételei
          4.4.2. Az önkormányzati vagyon
       4.5. A helyi önkormányzati gazdaság
       4.6. Költségvetés-készítés, a költségvetés végrehajtása és beszámolás a helyi önkormányzati szektorban
       4.7. A helyi önkormányzatok költségvetési korlátja
          4.7.1. Az önkormányzatok hitelfelvétele
          4.7.2. Az önkormányzati adósságrendezési eljárás
       4.8. A helyi önkormányzatok tevékenységének szabályozása, felügyelete, az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése


    5. fejezet – Az Európai Unió közös költségvetése tegnap és ma


       Honnan hová?

     5.1. Az EU közös költségvetése a kezdetektől 2006-ig

         5.1.1. Történeti visszatekintés

             A költségvetési eszközök integrációj
             Az Európai Közösségek pénzügyi autonómiájának kialakítása
             A közösségi politikák fejődésének hatása
             A közösségi intézmények szerepe a költségvetési döntéshozatalban
          5.1.2. „Örökzöld” költségvetési viták
             A közös agrárpolitika körüli költségvetési viták
             Költségvetési viták a strukturális politika kapcsán
             A teherviselés körüli viták
          5.1.3. Költségvetési reformcsomagok
             A Delors-csomagok
             Az Agenda 2000
       5.2. A közös költségvetés ma
          5.2.1. A közös költségvetés elvei
          5.2.2. A közös költségvetés további jellegzetességei
          5.2.3. A közös költségvetés bevételei és kiadásai
             A közös költségvetés bevételi oldala
             A kiadási oldal tételei
          5.2.4. Az Európai Unió költségvetési eljárása
             A többéves pénzügyi perspektíva kialakítása

             Az EU éves költségvetésének elfogadása

          5.2.5. Kilátások 2020-ig: célkeresztben a növekedés – zsugorodó költségvetéssel


    6. fejezet – A költségvetési és közpénzügyi menedzsment reformjai az EU tagországaiban


       Honnan hová?
       6.1. A reformok értelmezése
       6.2. A közpénzügyi reformok irányai, az Európai Unió országainak tapasztalatai
          6.2.1. Egy kis történeti visszatekintés
             A közpénzügyi reformok két hulláma a fejlett országokban
             Az EU-ba újonnan belépett országok közpénzügyi reformtörekvései
       6.3. A költségvetési (vagy fiskális) szabályokról általában
          6.3.1. Költségvetésiegyenleg-szabály (deficitszabály)
          6.3.2. Adósságszabály
          6.3.3. Kiadási szabály
          6.3.4. Bevételi szabály
       6.4. A független költségvetési (fiskális) intézmények rendszere
          6.4.1. A független költségvetési (fiskális) tanácsok feladat
          6.4.2. A független fiskális tanácsok tipizálásának lehetőségei
          6.4.3. A független fiskális tanácsok működésének néhány tapasztalata
       6.5. Fiskális szabály vagy fiskális intézmény?
       6.6. Az Európai Unió szintjén érvényesülő fiskális együttműködés továbbfejlesztésének legújabb irányai
       6.7. Középtávú tervezés (keretprogram)

    Szakmai értelmező szótár
    Hazai közpénzügyi kronológia
    Az Európai Unió történetének kronológiája
    Felhasznált irodalom

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

0 oldal

2013

B/5

ragasztókötött, kartonált