Sándorné Új Éva, Szamkó Józsefné

A költségvetési szervek dologi kiadásainak adó- és számviteli elszámolásai

Teljes ár: 3 500 Ft

Webshop ár: 1 750 Ft

Nem rendelhető

Nem rendelhető

Utolsó példány!

 

A tartalom:

1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ADÓALANYISÁGA

1.1 Az adóalanyiság

1.2 A gépjárműadó és a cégautóadó

1.2.1 A gépjárműadó

 

2. A CÉGAUTÓADÓ

1.3 Az idegenforgalmi adó

1.4 A szociális hozzájárulási adó

1.5 A költségvetési szervek áfaalanyisága

1.5.1 A költségvetési szervek tevékenységének besorolása

1.5.2 A közhatalmi tevékenység

1.5.3 A gazdasági tevékenység

1.5.4 Kötelezően adómentes tevékenység

1.5.5 A sajátos adómentesség

1.5.6 Az alanyi adómentesség

1.5.7 Az áfa halasztása

 

2. AZ ÁFA BEVALLÁSA

2.1 A bevallási kötelezettség

2.2 Javítás, helyesbítés, önellenőrzés

2.2.1 A bevallás javítása

2.2.2 A bevallás helyesbítése

2.2.3 A bevallás önellenőrzése

2.2.4 A bevallás pótlása

2.2.5 A bevallás gyakorisága

2.2.6 A gyakoriságváltás

2.3 Az általános forgalmi adó visszaigénylése

2.4 A számlázó program bejelentése

2.5 A számlaszintű adatszolgáltatás, összesítő jelentés

2.6 A külkereskedelemhez kapcsolódó összesítő nyilatkozat

2.7 Nyilatkozat a fordított adózás alá tartozó ügyletekről

2.8 Az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos könyvelési tételek

 

3. A SZÁMLÁZÁS

3.1 A pro forma (díjbekérő)

3.2 Az előlegszámla

3.2.1 Az előleg meghatározása

3.2.2 Az előleg számlázása

3.2.3 Az adókulcs

3.2.4 A teljesítés napja

3.2.5 Előlegszámla, végszámla

3.2.6 Az előlegszámla korrekciója

3.2.7 A devizában meghatározott ellenérték

3.2.8 A belföldi fordított adózású ügyletek előlege

3.2.9 A közösségi kereskedelem előlege

3.3 Az egyszerűsített adattartalmú számla

3.4 A számla

3.4.1 A számlakibocsátási kötelezettség

3.4.2 A számla tartalmi elemei

3.4.3 A teljesítés napja

3.4.4 A számlán feltüntetendő speciális információk

3.5 A gyűjtőszámla

3.5 A számlakorrekciók

3.5.1 Tipikusan előforduló számlázási hibák

3.5.2 A kézi számla javítása

3.5.3 Az érvénytelenítő számla

3.5.4 A helyesbítő számla

3.5.5 A több időszakot érintő módosító számla

3.5.6 Alanyi mentesség, számlakorrekció, bevallás, önellenőrzés

3.5.7 A korrekciós számla és a bevallás

3.6 Az online pénztárgép használata

3.6.1 A nyugta és a pénztárgép

3.6.2 Vásárok, piacok, rendezvények

3.6.3 Az oktatási célokra használt pénztárgép

3.6.4 Az online pénztárgép használatának kiváltása

 

4. A TÁMOGATÁSOK KEZELÉSE AZ ÁFA RENDSZERÉBEN

4.1 A támogatások

4.2 A támogatások típusai

4.2.1 A költségvetési támogatás

4.2.2 Az állami támogatás

4.3 A támogatás, mint az áfa alapja

4.3.1 Az árat befolyásoló támogatások

4.3.2 Az árat nem befolyásoló támogatások

4.4 Az ellenérték

4.4.1 A támogatás, mint ellenérték

4.4.2 Az ellenértéknek nem minősülő támogatás

4.4.3 Az áfa levonásba helyezése

4.4.4 Az állami támogatás és az áfa arányosítása

4.4.5 Az áfát is finanszírozó támogatás

4.4.6 Az áfanyilatkozat

4.4.7 A visszatérítendő állami támogatás

 

5. AZ AJÁNLATI ÉS A SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE AZ ÁFA RENDSZERÉBEN

5.1 A biztosítékok

5.2 A kár megtérítése

5.2.1 A kártérítés

5.2.2 A kártalanítás

5.3 Az óvadék

5.4 Az ügyvédi letét

5.5 A bánatpénz

5.6 A kötbér

5.7 A foglaló

5.8 A 40 euró behajtási költségátalány

5.9 A késedelmi kamat

 

6. TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

6.1 Tárgyi eszköz fogalma az áfatörvényben

6.2 Tárgyi eszközök vásárlása

6.2.1 Az áfalevonási jog gyakorlása

6.2.2 Figyelési időszakban megvalósított adólevonási jog helyesbítése

6.2.3 Beszerzés belföldi alanyi mentes adóalanytól

6.2.4 A közösségi beszerzés

6.2.5 Az importbeszerzés

6.3 A saját kivitelezésű beruházás

6.4 A követelés fejében átvett eszköz

6.5 A csere útján beszerzett eszköz

6.6 Árverés keretében történő beszerzés

6.7 Felszámolás alatt lévő vállalkozástól történő beszerzés (fordított áfa)

6.8 Térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz

6.9 A gépjárműbeszerzés

6.9.1 A gépjármű áfabeli értelmezése

6.9.2 A gépjárművásárlás és a zárt végű lízing

6.9.3 A gépjárműbérlet és a nyílt végű pénzügyi lízing

6.10 Az ingatlanberuházások

6.10.1 Ingatlan vásárlása

6.10.2 Idegen ingatlanon végzett beruházás

6.11 Az előleg

6.12 A foglaló áfája

6.13 Az áfa alapjának devizában történő megállapítása

 

7. GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

7.1 A gépjármű fogalma

7.2 A gépjárművek megszerzésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségek

7.3 A gépjármű beszerzése

7.4 A gépjármű bérbevétele

7.5 Az üzemanyag áfája

7.6 A gépjármű javítási költségeinek áfája

7.7 A gépjárműhasználat egyéb költségei

7.7.1 A parkolási díj

7.7.2 Az útdíj

7.7.3 Taxiszolgáltatás

7.8 Az intézményi autók magáncélú használata

7.9 A gépjármű ingyenes használatba adása

7.10 A gépjárművek műszaki vizsgáztatása és környezetvédelmi felülvizsgálata

7.11 Gépjármű-értékesítés

 

8. INGATLAN-BÉRBEADÁS, -BÉRBEVÉTEL

8.1 A bérbeadás fogalma

8.2 A bérleti díj áfája

8.3 A közüzemi díjak továbbszámlázása

8.4 Az előzetesen felszámított áfa

8.5 A bérleti szerződés felmondása

8.6 A költségvetési szerv, mint bérbevevő

8.7 A közterület-használati díj

 

9. AZ ÉTKEZTETÉS

9.1 A saját dolgozók étkezése

9.1.1 A munkahelyi étkeztetés

9.1.2 Üzleti úthoz, kiküldetéshez kapcsolódó étkeztetés

9.1.3 A szakmai konferenciák étkezési költségei

9.2 Az ellátottak kötelező étkeztetése

9.3 „Diákétkeztetés”

9.4 A kiállítandó bizonylat

9.5 Az étkezési jegyek

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

144 oldal

2018

B/5

ragasztókötött

9789636385576

Kapcsolódó kiadványok