Objektumorientált tervezés, szoftevertechnológiai esettanulmányok


TARTALOM


ELŐSZÓ  


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  


1. BEVEZETÉS (Előzetes tudnivalók az esettanulmányokról)  

        1.1 Az esettanulmány-kötet célja  
        1.2 Az esettanulmányok témáinak kiválasztása  
        1.3 Az esettanulmányok szerkezete  
        1.4 Technikai jellegű tudnivalók  
               1.4.1 A diagramok szerkesztése  
               1.4.2 A pszeudokód értelmezése  


2. DIGITÁLIS ÓRA

        2.1 A feladat  
        2.2 A probléma használati eset modellje  
        2.3 A probléma statikus modellje
               2.3.1 A statikus modell első változata  
               2.3.2 A statikus modell második változata – újrafelhasználás I.  
               2.3.3 A statikus modell harmadik változata – újrafelhasználás II.
               2.3.4 Amit a tervező elhanyagolt  
        2.4 A probléma dinamikus modellje
               2.4.1 A digitális óra létrehozása, kezdeti teendők
               2.4.2 A DigitálisÓra osztály állapotdiagramja  
               2.4.3 Az állapotdiagram alapján levonható következtetések  
               2.4.4 Az állapotdiagram szerepe a programkód kialakításában  
               2.4.5 Szekvenciadiagram az óra normál működése alatti egyik folyamatról  
               2.4.6 Szekvenciadiagram az óra beállítása alatti egyik folyamatról  
        2.5 Vezet-e út a digitális óra problémától a vállalatirányítási alkalmazások fejlesztéséig?


3. ZSEBSZÁMOLÓGÉP  

        3.1 A feladat  
        3.2 A követelmények részletesebb meghatározása  
               3.2.1 A Calculator alkalmazás viselkedésének megfi gyelése
               3.2.2 A zsebszámológép működésére vonatkozó követelmények
               3.2.3 A zsebszámológép használati eset modellje
        3.3 A probléma statikus modellje  
        3.4 A probléma dinamikus modellje  
               3.4.1 A ZsebSzámolóGép osztály állapotdiagramjának első változata
               3.4.2 A ZsebSzámolóGép osztály állapotdiagramjának második változata  
               3.4.3 A ZsebSzámolóGép osztály állapotdiagramjának harmadik változata  
               3.4.4 A statikus modell fi nomítása a ZsebSzámolóGép osztály állapotdiagramjával
                        összefüggésben tett megfontolások alapján  
               3.4.5 A ZsebSzámolóGép osztály állapotdiagramjának negyedik változata
               3.4.6 A számJegyFd(számJegy) művelet megvalósítása
               3.4.7 Az alapMűveletFd(művelet) metódus megvalósítása  
               3.4.8 A zsebszámológép létrehozása, kezdeti teendői
               3.4.9 Szekvenciadiagram egy adatbeviteli folyamatról  
               3.4.10 Szekvenciadiagram számítási műveleteket tartalmazó folyamatról


4. EGY LAKÁS BIZTONSÁGI RENDSZERE

        4.1 A feladat  
        4.2 A probléma használati eset modellje  
               4.2.1 A használati eset diagram kétféle élesítés paranccsal  
               4.2.2 A használati eset diagram – élesítési mód paranccsal  
        4.3 A probléma statikus modellje  
               4.3.1 A konkrét rendszer objektumdiagramja
               4.3.2 Az objektumdiagramból elvonatkoztatott osztálydiagram
               4.3.3 A MozgásÉrzékelő és a NyilásZáróÉrzékelő specializációk
               4.3.4 Az érzékelők üzemképesség-nyugtázási módjának fi gyelembe vétele
               4.3.5 Az érzékelők specializációja csupán az érzékelt változás típusa szerint  
               4.3.6 Az érzékelők specializációja csupán a nyugtázási mód szerint  
               4.3.7 Az érzékelők többszintű hierarchikus specializációja
               4.3.8 Az érzékelők hálós specializációja (csak elvi lehetőség)  
               4.3.9 Specializáció kombinálása kompozícióval  
               4.3.10 A statikus modell (az áttekintő osztálydiagram) második változata  
        4.4 A probléma dinamikus modellje
               4.4.1 A Zóna osztály állapotdiagramjának első változata  
               4.4.2 A Zóna osztály állapotdiagramjának második változata  
               4.4.3 A Zóna osztály állapotdiagramjának harmadik változata  
               4.4.4 A Vezérlés osztály állapotdiagramja  
               4.4.5 Szekvenciadiagram egy kiiktatott zóna kezeléséről
               4.4.6 A zónák, a vezérlés és a kapcsolótáblák együttműködése
               4.4.7 A Vezérlés és a KapcsolóTábla osztályok specifi kációjának kiegészítése
               4.4.8 A kód olvashatóságának szempontja  
        4.5 Folytassa az Olvasó!
               4.5.1 Egy súlyos tervezési hiba javításra vár  
               4.5.2 Kapcsolótáblát tartalmazó zóna különleges kezelése  


5. EGY SZUPERMARKET PARKOLÁSI RENDSZERE

        5.1 A feladat
                5.1.1 A megtervezendő parkolási rendszer
                5.1.2 Adatbázishasználat, konkurens események kezelése  
        5.2 A probléma használati eset modellje  
        5.3 A probléma statikus modellje
                5.3.1 A konkrét rendszer objektumdiagramja
                5.3.2 Az objektumdiagramból elvonatkoztatott osztálydiagram
                5.3.3 A szálak fi gyelembe vétele a statikus modellben
                5.3.4 További variációk a szálakat fi gyelembe vevő modellre  
        5.4 A probléma dinamikus modellje
                5.4.1 Az autó egyedek állapotdiagramjának első változata
                5.4.2 Az autó egyedek állapotdiagramjának második változata
                5.4.3 A szálakon futó folyamatok ábrázolása tevékenységdiagramokkal  
        5.5 Folytassa az Olvasó!  
                5.5.1 Elveszett parkolócédula esetének kezelése
                5.5.2 Ha a díjmentes parkolás nem akármeddig díjmentes  
                5.5.3 A fi zetőautomata nem autó egyedet érintő eseményeinek kezelése  
                5.5.4 Az operátori pult nem autó egyedet érintő eseményeinek kezelése

Vissza az Objektumorientált tervezés kiadvány adatlapjára.