Információ, adat, intelligencia

GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI

INFORMATIKA ALAPJAI

A kezdetek technikai szempontból
A kezdetek elméleti és technológiai szempontból
Az információ Informatika, információtechnológia
Gazdasági információs rendszerek fejlődése
Az információs társadalom 

GAZDASÁGI INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK

ERP rendszerek A standard ERP rendszerek általános felépítése
A Microsoft Dynamics Axapta (AX)
Microsoft Dynamics NAV
SAP nagyvállalati megoldásai
Üzleti intelligencia (BI) Adatbányászat Szövegbányászat OLAP Folyamatmenedzsment (Workflow)
Projektszoftverek Vezetői információs rendszerek
E-business Digitális aláírás
CRM rendszerek 

GAZDASÁGINFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

Felhőszolgáltatás SOA (Szolgáltatás-Orientált Architektúra)
Zöld IT E-közigazgatás, E-government
WEB 2.0

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY

Bevezetés Halmazelméleti alapok [Csera]
Bevezetés a matematikai logikába [Birk]
Ítéletkalkulus (nulladrendű logika)
Diszjunktív és konjunktív normálformák
Kvantorok Kombinatorikai és valószínűségi alapfogalmai [Cserb]
Ellenőrző kérdések

GRÁFELMÉLET

Bevezetés Irányított és irányítatlan gráfok
Fok Utak, körök Speciális gráfok Izomorfizmus Gráfok mátrixreprezentációja
Ellenőrző kérdések

FORMÁLIS NYELVEK ÉS AUTOMATÁK ELMÉLETE

Bevezetés Formális nyelvek alapfogalmai
Reguláris nyelvek Formális rendszerek, generatív rendszerek
Véges automaták és reguláris nyelvek
Veremautomaták (push down machine) és környezetfüggetlen nyelvek
Veremautomata által felismert nyelvek
Turing gép és környezetfüggő nyelvek
Bonyolultságelmélet Ellenőrző kérdések és feladatok

PROGRAMOZÁSI ALAPISMERETEK

Bevezetés Számítógépes feladatok megoldása
Az algoritmus és a program fogalma
A programozási nyelvek fordítói
A programozási nyelvek elemei
Egy program felépítése Egy program adatai Utasítások (tevékenységek)
Elemi utasítások Strukturált utasítások A módszeres programozás
A programok tesztelése Ellenőrző kérdések

ADATKEZELÉS ÉS ADATBÁZIS RENDSZEREK

Bevezetés

Adatbázis rendszerek

Ellenőrző kérdések

ADATTÁRHÁZ

Adattárház alapfogalmai Ellenőrző kérdések

ADATBÁNYÁSZAT

Az adatbányászat alapfogalmai
Ellenőrző kérdések

XML KITERJESZTHETŐ JELÖLŐ NYELV

XML kiterjeszthető jelölő nyelv alapfogalmai
Az XML és története Az XML alkalmazási területei
Ellenőrző kérdések

RELÁCIÓS ALGEBRA

Relációs algebra alapfogalmai
Az adatbázis-kezelő műveletek és jellemzői
Ellenőrző kérdések

SQL STRUKTURÁLT LEKÉRDEZŐ NYELV

SQL alapfogalmai
Az SQL és története
Az SQL komponensei
Ellenőrző kérdések

MINTAPÉLDA MS ACCESS HASZNÁLATÁVAL

Az MS Access áttekintése

FEJEZETEK A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA TERÜLETÉRŐL

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALAPJAI

Bevezetés A mesterséges intelligencia története
A mesterséges intelligencia (artificial intelligence)
Ágensszemlélet Ágensek Racionális ágens Környezet Főbb ágenstípusok az ágensprogramok tudása alapján
Ellenőrző kérdések

PROBLÉMAMEGOLDÁS KERESÉSSEL

Bevezetés Problémamegoldás ágensekkel
Problémamegoldás A keresési probléma megadása
A probléma megoldása
Megoldás keresési fával A hatékonyság mérőszáma
Keresési stratégiák A nem informált (más néven vak) keresési algoritmusok
Ismétlődő állapotok kezelése
Mintapéldák keresésekre
Ellenőrző kérdések

INFORMÁLT KERESÉSI MÓDSZEREK

Bevezetés Heurisztikus (informált) keresési stratégiák
A legjobbat először keresés módszerei
A heurisztikus függvények és hatásuk a megoldásra
Lokális keresési algoritmusok
Ellenőrző kérdések

TUDÁSREPREZENTÁCIÓ. LOGIKAI ÁGENSEK

Bevezetés Wumpus világ
Logikusan gondolkodó ágens
Az ítéletkalkulus
Elsőrendű logika
Ellenőrző kérdések

BIZONYTALAN TUDÁS

Bevezetés Valószínűség-számításon alapuló módszerek
A Bayes-hálók Fuzzy logika
Ellenőrző kérdések

GÉPI TANULÁS

Bevezetés Tanulási módszerek
Ellenőrző kérdések

A TUDÁSREPREZENTÁCIÓ ALKALMAZOTT MÓDSZEREI

Bevezetés Tudásalapú reprezentáció
Keretalapú tudásreprezentáció – Frame
Szabályalapú tudásreprezentáció
Esetalapú következtetés Szakértő rendszerek
Ellenőrző kérdések

ROBOTIKA

Bevezetés
Robotok A jövő
Ellenőrző kérdések

 

Vissza az Információ, adat, intelligencia kiadványra