A gazdasági jog alapjai

TARTALOM

ELŐSZÓ

I. JOGI ALAPFOGALMAK

1. A jog fogalma
2. A jogrendszer felépítése, a közjog és a magánjog
3. A jogszabályi hierarchia, a jogi norma


II. ALKOTMÁNYJOG

4. Az alkotmány fogalma
5. Az alkotmányosság története
6. Jogállamiság és a demokrácia alapintézményei
7. Államformákk
8. Magyarország Alaptörvénye
9. Az önkormányzatiság


III. A POLGÁRI JOG

10. A polgári jogviszony
11. Az öröklés
12. A tulajdonjog
13. A szerződések
14. A polgári jogi kártérítési felelősség rendszere
15. Az egyes szerződés fajták


IV. A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI JOG

16. A nemzetközi kereskedelmi jog alapjai
17. Fizetések a nemzetközi kereskedelmi jogban


V. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

18. Gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok
19. A gazdasági társaságok testületeire, vezetõ tisztségviselőire vonatkozó
      különös szabályok
20. A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése
21. Az egyes gazdasági társaságok
22. Az európai részvénytársaság
23. A szövetkezet
24. Elsõdlegesen nonprofit szervezetek
25. Az egyéni vállalkozó – egyéni cég


VI. A CÉGELJÁRÁS

26. A cégeljárás


VII. A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK

27. Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás


VIII. ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI MÓDSZEREK

28. Választottbírósági ítélkezés és meditáció a gazdasági jogban


IX. EGYES GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK

29. A gazdasági bűncselekményekről általában


X. A MUNKAJOG

30. A munkajog szabályai

 

Záró gondolatok

Vissza a Gazdaság jog alapjai című kiadványhoz.